HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Zerowanie licznika zestawu konserwacyjnego

background image

Zerowanie licznika zestawu konserwacyjnego

UWAGA:

Procedurę tę należy wykonywać tylko po zainstalowaniu nowego zestawu

konserwacyjnego. Nie należy stosować jej do tymczasowego kasowania komunikatu Wymień

zestaw konserwacyjny.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz następujące menu:

Administracja

Obsługa materiałów eksploatacyjnych

Zerowanie materiałów

Nowy zestaw konserwacyjny

3.

Wybierz opcję Tak, aby wyzerować licznik zestawu konserwacyjnego.

106

Rozdział 7 Kasety drukujące

PLWW

background image

Rozwiązywanie problemów z kasetami
drukującymi

Sprawdzanie kaset drukujących

Jeśli występuje którykolwiek z następujących problemów, sprawdź kasetę drukującą i wymień ją w

razie potrzeby:

Wydruki są zbyt jasne albo miejscami wyblakłe.

Wydrukowane strony zawierają niewielkie niezadrukowane obszary.

Na wydrukowanych stronach widać smugi lub paski.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z opcji druku roboczego lub EconoMode, wydruki mogą być jasne.

Jeśli stwierdzisz konieczność wymiany kasety drukującej, wydrukuj stronę z informacjami o stanie

materiałów eksploatacyjnych i poszukaj numeru katalogowego właściwej oryginalnej kasety drukującej

firmy HP.

Rodzaj kasety drukującej

Etapy rozwiązywania problemu

Kaseta drukująca dopełniana lub z
odzysku

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania materiałów eksploatacyjnych innych
firm, zarówno nowych, jak i ponownie przetworzonych. Firma HP nie ma wpływu
na konstrukcję i jakość produktów innych firm. Jeżeli w przypadku korzystania
z napełnionej lub ponownie przetworzonej kasety jakość druku nie jest
zadawalająca, należy ją wymienić na oryginalną kasetę firmy HP.

Oryginalna kaseta drukująca HP.

1.

Stan Bardzo niski sygnalizowany w panelu sterowania urządzenia lub na
stronie z informacjami o stanie materiałów eksploatacyjnych oznacza, że
kaseta osiągnęła koniec okresu eksploatacji. Jeśli jakość druku jest
niezadowalająca, należy wymienić kasetę.

2.

Oceń wizualnie, czy nie ma żadnych uszkodzeń kasety. Patrz poniższe
instrukcje. W razie potrzeby wymień kasetę drukującą.

3.

Jeśli na stronie widać znaki powtarzające się regularnie w takich samych
odstępach, wydrukuj stronę czyszczącą. Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, zajrzyj do sekcji poświęconej powtarzającym się usterkom w
niniejszym dokumencie, aby ustalić przyczynę problemu.

PLWW