HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Menu Ustawienia sieciowe

background image

Menu Ustawienia sieciowe

Aby wyświetlić: Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna , wybierz
menu Administracja, a następnie wybierz menu Ustawienia sieciowe.

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-12

Menu Ustawienia sieciowe

Poziom pierwszy

Wartości

Limit czasu We/Wy

Zakres: 5–300 s

Domyślnie = 15

Menu Jetdirect

Szczegółowe informacje w tabeli poniżej.

Tabela 2-13

Menu Jetdirect

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Informacje

Wydrukuj drugą
stronę

Tak

Nie*

TCP/IP

Włącz

Włączony*

Wyłączony

Nazwa hosta

Ustawienia
protokołu IPV4

Metoda konfiguracji

Bootp

DHCP*

Automatyczny IP

Ręczny

Ustawienia ręczne

UWAGA:

To menu jest

dostępne tylko po
wybraniu opcji Ręczny
w menu Metoda
konfiguracji
.

Adres IP

Wprowadź adres.

Maska podsieci

Wprowadź adres.

Brama domyślna

Wprowadź adres.

Domyślny adres IP

Automatyczny IP*

Starsza wersja

Zwolnienie DHCP

Nie*

Tak

PLWW

Menu Administracja

29

background image

Tabela 2-13

Menu Jetdirect (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Odnowa DHCP

Nie*

Tak

Główny serwer DNS

Pomocniczy serwer
DNS

Ustawienia
protokołu IPV6

Włącz

Wyłączony

Włączony*

Adres

Ustawienia ręczne

Włącz

Adres

Zasady DHCPV6

Określony router

Router niedostępny*

Zawsze

Główny serwer DNS

Pomocniczy serwer
DNS

Serwer proxy

Port proxy

Limit czasu
bezczynności

Zabezpieczenia

Bezpieczna sieć Web

Wymagany HTTPS*

Opcjonalny HTTPS

IPSEC

Zachowaj

Wyłącz*

802.1X

Resetuj

Zachowaj*

Resetuj ustawienia
zabezpieczeń

Tak

Nie*

Diagnostyka

Wbudowane testy

Test LAN HW

Tak

Nie*

Test HTTP

Tak

Nie*

Test SNMP

Tak

Nie*

30

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW

background image

Tabela 2-13

Menu Jetdirect (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Test ścieżki danych

Tak

Nie*

Wybierz wszystkie
testy

Tak

Nie*

Czas działania [G]

Zakres: 1–60 godzin

Domyślnie = 1 godzina

Uruchom

Nie*

Tak

Test ping

Typ miejsca
docelowego

IPV4

IPV6

Adres IPv4 miejsca
docelowego

Adres IPv6 miejsca
docelowego

Rozmiar pakietu

Limit czasu

Liczba

Wyniki drukowania

Tak

Nie

Uruchom

Tak

Nie

Wynik testu ping

Pakiety wysłane

Pakiety odebrane

Procent utraconych

Minimalny czas RTT

Maksymalny czas
RTT

Średni czas RTT

Trwa test ping

Tak

Nie

PLWW

Menu Administracja

31

background image

Tabela 2-13

Menu Jetdirect (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Odśwież

Tak

Nie

Szybkość połączenia

Automatyczne*

10T Pół

10T Pełny

100TX Pół

100TX Pełny

1000T Pełny

32

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW