HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Menu Zarządzenie podajnikami

background image

Menu Zarządzenie podajnikami

Aby wyświetlić: Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna , wybierz
menu Administracja, a następnie wybierz menu Zarządzenie podajnikami.

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-9

Menu Zarządzanie podajnikami

Poziom pierwszy

Wartości

Użyj żądanego podajnika

Wyłącznie*

Pierwsza

Komunikat podawania ręcznego

Zawsze*

Jeśli niezaładowane

Komunikat Format/rodzaj

Wyświetl*

Nie wyświetlaj

Użyj innego podajnika

Włączony*

Wyłączony

Alternatywny tryb papieru firmowego

Wyłączony*

Włączony

Dupleks pustych stron

Automatyczne *

Tak

26

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW

background image

Tabela 2-9

Menu Zarządzanie podajnikami (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Wartości

Model podajnika 2

Podajnik standardowy

Podajnik niestandardowy

Obracanie obrazu

Standardowy

Alternatywny

Zastąp A4/Letter

Tak*

Nie

PLWW

Menu Administracja

27