HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Menu Podajniki

background image

Menu Podajniki

Aby wyświetlić: Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna , a następnie
wybierz menu Podajniki.

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-2

Menu Podajniki

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Wartości

Zarządzenie podajnikami

Użyj żądanego podajnika

Wyłącznie*

Pierwsza

Komunikat podawania ręcznego

Zawsze*

Jeśli niezaładowane

Komunikat Format/rodzaj

Wyświetl*

Nie wyświetlaj

Użyj innego podajnika

Włączony*

Wyłączony

Alternatywny tryb papieru
firmowego

Wyłączony*

Włączony

Dupleks pustych stron

Automatyczne *

Tak

Model podajnika 2

Podajnik standardowy*

Podajnik niestandardowy

Obracanie obrazu

Standardowy*

Alternatywny

Zastąp A4/Letter

Tak*

Nie

Format w podajniku kopert

Wybierz format z listy.

Typ podajnika kopert

Wybierz rodzaj z listy.

Format podajnika <X>

Wybierz format z listy.

Rodzaj podajnika <X>

Wybierz rodzaj z listy.

18

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW