HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru

background image

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru

1.

Załaduj papier do podajnika. Zamknij podajnik, jeśli używany jest inny podajnik niż podajnik 1.

2.

Zostanie wyświetlony komunikat konfiguracji podajnika.

3.

Naciśnij przycisk

OK

, aby zaakceptować wykryty format. Lub naciśnij przycisk strzałki wstecz ,

aby wybrać inną konfigurację, a następnie kontynuuj poniższe kroki.

4.

W celu zmodyfikowania konfiguracji podajnika naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić

właściwy format a następnie naciśnij przycisk

OK

.

UWAGA:

Urządzenie automatycznie wykrywa większość formatów papieru w innych

podajnikach niż podajnik 1.

5.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić właściwy rodzaj, a następnie naciśnij przycisk

OK

.