HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Lista kontrolna rozwiązywania problemów

background image

Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Podczas rozwiązywania problemu z urządzeniem wykonaj poniższe kroki.

1.

Upewnij się, że wskaźnik Gotowe urządzenia świeci. Jeżeli żaden wskaźnik nie świeci, należy

wykonać następujące kroki:

a. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.

b. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

c.

Sprawdź, czy napięcie linii zasilającej jest odpowiednie dla konfiguracji zasilania

urządzenia. (Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie z tyłu urządzenia).

Jeśli używane jest urządzenie rozgałęziające, a jego napięcie jest niezgodne ze

specyfikacjami, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeśli urządzenie

jest już podłączone do gniazdka ściennego, podłącz je do innego gniazdka.

d. Jeżeli opisane metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne, należy skontaktować się

z Centrum obsługi klientów firmy HP.

2.

Sprawdź okablowanie.

a. Sprawdź podłączenie przewodu łączącego urządzenie z komputerem lub z portem

sieciowym. Sprawdź, czy przewód został odpowiednio zamocowany.

b. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony, podłączając inny przewód, jeżeli jest to

możliwe.

c.

Sprawdź połączenia sieciowe.

3.

Na panelu sterowania powinna znajdować się informacja o stanie gotowości. Jeśli pojawił się

komunikat o błędzie, rozwiąż problem.

4.

Sprawdź, czy używany papier jest zgodny ze specyfikacjami.

5.

Wydrukuj stronę konfiguracji. Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, drukowana jest również

strona HP Jetdirect.

a. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

b. Otwórz następujące menu:

Administracja

Raporty

Strony konfiguracji i stanu

Strona konfiguracji

c.

Naciśnij przycisk

OK

.

Jeśli strona nie zostanie wydrukowana, sprawdź, czy co najmniej jeden podajnik zawiera papier.

Jeżeli nastąpi zacięcie papieru w urządzeniu, to postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu

sterowania, aby je usunąć.

PLWW

Lista kontrolna rozwiązywania problemów

179

background image

6.

Jeżeli strona konfiguracji zostanie wydrukowana, uwzględnij następujące możliwości:

a. Jeżeli strona nie jest drukowana poprawnie, problem jest związany ze sprzętem urządzenia.

Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP.

b. Jeżeli strona zostanie wydrukowana prawidłowo, oznacza to, że sprzęt urządzenia działa

poprawnie. Problem związany jest z używanym komputerem, sterownikiem drukarki lub

programem.

7.

Wybierz jedną z następujących opcji:

System Windows: Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij

polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia.

lub

System Mac OS X: Otwórz program Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki)

lub listę Print & Fax (Drukowanie i faks), a następnie puknij dwukrotnie wiersz urządzenia.

8.

Upewnij się, że sterownik drukarki dla urządzenia jest zainstalowany. Sprawdź w programie, czy

jest używany sterownik drukarki dla urządzenia. Sterownik drukarki jest dostępny na dysku CD

dołączonym do urządzenia. Sterownik drukarki można także pobrać z witryny internetowej:

www.hp.com/support/lj600Series

.

9.

Wydrukuj niewielki dokument z innego programu, z którego można było drukować w

przeszłości. Jeżeli dokument zostanie wydrukowany, problem jest związany z używanym

programem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany (dokument nadal nie jest drukowany),

wykonaj następujące czynności:

a. Spróbuj wydrukować zlecenie z innego komputera wyposażonego w oprogramowanie do

obsługi urządzenia.

b. W przypadku podłączenia urządzenia do sieci podłącz urządzenie bezpośrednio do

komputera przy użyciu kabla USB. Skieruj urządzenie do właściwego portu lub zainstaluj

ponownie oprogramowanie, wybierając nowy typ używanego połączenia.