HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się na liście Pr

background image

Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu
sterownika nie pojawia się na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

Sprawdź, czy system operacyjny komputera Macintosh to Mac OS X 10.5 lub nowszy.

Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

1.

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

2.

Upewnij się, że prawidłowo podłączono kabel USB.

3.

Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla USB o dużej szybkości przesyłania.

4.

Upewnij się, że nie podłączono zbyt wielu urządzeń USB zasilanych z szeregu. Odłącz

wszystkie urządzenia od szeregu, a następnie podłącz kabel bezpośrednio do portu USB w

komputerze.

5.

Sprawdź, czy w szeregu znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz

wszystkie urządzenia od szeregu, a następnie podłącz kabel bezpośrednio do portu USB w

komputerze hoście.

UWAGA:

Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

220

Rozdział 10 Rozwiązywanie problemów

PLWW