HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne

background image

Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne

1.

Przejrzyj stronę konfiguracji i sprawdź stan protokołu sieciowego. Jeśli to konieczne, włącz go.

2.

W razie potrzeby zmień ustawienia sieciowe.

216

Rozdział 10 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
urządzenia w systemie Windows

Sterownik drukarki nie jest widoczny w folderze Drukarki

1.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie urządzenia.

UWAGA:

Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona

znajduje się w zasobniku systemowym, kliknij tę ikonę prawym przyciskiem i wybierz polecenie

Zamknij lub Wyłącz.

2.

Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu komputera.

Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony
komunikat o błędzie

1.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie urządzenia.

UWAGA:

Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona

znajduje się w zasobniku systemowym, kliknij tę ikonę prawym przyciskiem i wybierz polecenie

Zamknij lub Wyłącz.

2.

Sprawdź, czy na dysku, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie urządzenia znajduje

się wystarczająca ilość wolnego miejsca. W razie potrzeby zwolnij jak najwięcej miejsca i

ponownie zainstaluj oprogramowanie.

3.

W razie potrzeby uruchom defragmentator dysku i ponownie zainstaluj oprogramowanie.

Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje

1.

Wydrukuj stronę konfiguracji i zweryfikuj sprawność działania urządzenia.

2.

Sprawdź, czy wszystkie kable są dokładnie podłączone i czy spełniają wymagania określone w

specyfikacji. Dotyczy to także kabli USB i przewodów zasilających. Spróbuj użyć nowego

przewodu.

3.

Sprawdź, czy adres IP na stronie konfiguracji jest zgodny z adresem IP portu oprogramowania.

Wykonaj jedną z poniższych procedur:

System Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a. Kliknij przycisk Start.

b. Kliknij przycisk Ustawienia.

c.

Kliknij pozycję Drukarki i faksy (w domyślnym widoku menu Start) lub kliknij pozycję

Drukarki (w klasycznym widoku menu Start).

d. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz

polecenie Właściwości.

PLWW