HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza

background image

Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza

Niniejszą procedurę należy stosować wyłącznie w następujących sytuacjach:

papier zaciął się we wnętrzu utrwalacza i nie można go wyciągnąć ani od strony pokrywy

górnej, ani od strony tylnej tacy odbiorcze

papier podarł się podczas próby wyciągnięcia go z zespołu utrwalacza.

1.

Wyłącz urządzenie.

2.

Obróć urządzenie tylną częścią do siebie.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w

opcjonalny duplekser, podnieś go i wyciągnij

równolegle do podłogi. Odłóż duplekser na

bok.

3.

Odłącz przewód zasilający.

OSTRZEŻENIE!

Utrwalacz jest bardzo

gorący. Aby uniknąć poparzenia, przed

wyjęciem utrwalacza z urządzenia należy

odczekać, aż się ochłodzi.

192

Rozdział 10 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

4.

Otwórz tylny pojemnik wyjściowy.

5.

Zdejmij tylny pojemnik wyjściowy. Umieść

palec w pobliżu lewego zawiasu i naciśnij

mocno w prawą stronę, tak aby bolec zawiasu

odsłonił otwór w urządzeniu. Obróć pojemnik

wyjściowy na zewnątrz, aby go

zdemontować.

6.

Jeśli widoczny jest papier, wyjmij go.

Jeśli papier nie jest widoczny, podnieś dwie

niebieskie dźwignie po bokach utrwalacza i

wyciągnij utrwalacz prosto z urządzenia.

7.

Wyciągnij zacięty papier. W razie

konieczności podnieś czarną plastikową

prowadnicę w górnej części utrwalacza, aby

dostać się do zaciętego papieru.

OSTROŻNIE:

Nie używaj ostrych lub

metalowych przedmiotów do usuwania

papieru z okolic utrwalacza. Może to

doprowadzić do uszkodzenia utrwalacza.

PLWW

Usuwanie zacięć

193

background image

8.

Wsuń energicznie utrwalacz do urządzenia

aż do zatrzaśnięcia niebieskich dźwigni po

obu stronach.

9.

Zainstaluj ponownie tylny pojemnik wyjściowy.

Włóż prawy bolec zawiasu do otworu w

urządzeniu. Wciśnij lewy zawias do środka i

wsuń go do otworu w urządzeniu. Zamknij

tylny pojemnik wyjściowy.

10.

Podłącz przewód zasilający do urządzenia.

11.

Jeśli opcjonalny duplekser został wyjęty, załóż

194

Rozdział 10 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

12.

Włącz urządzenie.

13.

Jeśli nadal sygnalizowane jest zacięcie

papieru, oznacza to, że w urządzeniu ciągle

znajduje się zacięty arkusz papieru. Poszukaj

papieru w innych miejscach.