HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Używanie znaków wodnych w systemie Mac

background image

Używanie znaków wodnych w systemie Mac

1.

W menu Plik kliknij opcję Drukuj.

2.

Otwórz menu Watermarks (Znaki wodne).

58

Rozdział 4 Używanie produktu z komputerami Mac

PLWW

background image

3.

W menu Mode (Tryb) wybierz żądany rodzaj znaku wodnego. Wybierz opcję Watermark

(Znak wodny), aby wydrukować półprzezroczysty tekst. Wybierz opcję Overlay

(Nakładka), aby wydrukować nieprzezroczysty tekst.

4.

W menu Pages (Strony) wybierz, czy znak wodny ma być drukowany na wszystkich stronach

czy tylko na pierwszej.

5.

W menu Text (Tekst) wybierz jedną z dostępnych standardowych opcji tekstowych lub wybierz

opcję Custom (Nietypowy) i wpisz nowy tekst w polu.

6.

Określ pozostałe ustawienia.