HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Drukowanie zapisanego zadania

background image

Drukowanie zapisanego zadania

Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz menu Pobierz zlecenie z pamięci urządzenia.

3.

Wybierz nazwę użytkownika, następnie wybierz nazwę zlecenia albo opcję Wszystkie

zlecenia (z numerem PIN) lub Wsz. zlec. (bez PIN).

4.

Jeśli to wymagane, wprowadź numer PIN i wybierz opcję Drukuj. Wybierz opcję Kopie, aby

ustalić liczbę kopii.