HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Wybieranie pojemnika wyjściowego w systemie Windows

background image

Wybieranie pojemnika wyjściowego w systemie Windows

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

PLWW

Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows

139

background image

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij

przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Pojemniki wyjściowe.

4.

W obszarze Opcje pojemnika

wyjściowego wybierz pojemnik z listy

rozwijanej Pojemnik.

140

Rozdział 8 Zadania drukowania

PLWW