HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Drukowanie stron informacyjnych

background image

Drukowanie stron informacyjnych

Strony informacyjne udostępniają szczegółowe informacje o urządzeniu i jego bieżącej konfiguracji.

Aby wydrukować strony informacyjne lub przejrzeć je, użyj poniższej procedury:

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz następujące menu:

Administracja

Raporty

3.

Wybierz nazwę raportu, który chcesz przejrzeć, przewiń w górę do opcji Drukuj, a następnie

naciśnij przycisk

OK

, aby wydrukować raport.

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Opis

Strony konfiguracji i stanu

Mapa menu Administracja

Przedstawia układ i bieżące ustawienia elementów panelu
sterowania.

Strona konfiguracji

Umożliwia wyświetlenie ustawień urządzenia i
zainstalowanych akcesoriów.

Strona stanu materiałów

Umożliwia wyświetlenie informacji o przybliżonym
pozostałym czasie żywotności materiałów
eksploatacyjnych; statystyki całkowitej liczby
przetworzonych stron i zleceń, numeru seryjnego, licznika
stron oraz informacji dotyczących konserwacji.

Urządzenie HP przedstawia szacowaną pozostałą
żywotność materiałów eksploatacyjnych dla wygody
użytkownika. Rzeczywisty stopień zużycia materiałów
eksploatacyjnych może się różnić od przedstawionych
oszacowań.

Strona Zużycia

Umożliwia wyświetlenie informacji o ilości papieru różnych
formatów, jaka została wydrukowana w urządzeniu, i
informacji, czy były to arkusze jednostronne, czy
dwustronne oraz wyświetlenie informacji o liczbie stron.

Strona katalogu plików

Umożliwia wyświetlenie nazwy plików i folderów
przechowywanych w pamięci urządzenia.

Strona bieżących ustawień

Pokazuje bieżące ustawienia dla każdej opcji z menu
Administracja.

Inne strony

Lista czcionek PCL

Drukuje dostępne czcionki PCL.

Lista czcionek PS

Drukuje dostępne czcionki PS.

152

Rozdział 9 Zarządzanie i konserwacja

PLWW

background image

Korzystanie z wbudowanego serwera
internetowego HP

Wbudowany serwer internetowy HP umożliwia przeglądanie stanu urządzenia, konfigurację ustawień

sieciowych urządzenia, a także zarządzanie funkcjami drukowania z komputera zamiast używania

w tym celu panelu sterowania urządzenia. Oto przykłady możliwości, jakie daje wbudowany serwer

internetowy HP:

przeglądanie informacji o stanie urządzenia,

sprawdzanie poziomu zużycia i zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych,

przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników,

wyświetlanie i zmienianie konfiguracji menu panelu sterowania urządzenia,

przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki,

otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach urządzenia i materiałów eksploatacyjnych,

przeglądanie i zmiana konfiguracji sieciowej.

Do korzystania z wbudowanego serwera internetowego HP wymagany jest program Microsoft Internet

Explorer 5.01 lub nowszy albo Netscape 6.2 lub nowszy dla systemu Windows, Mac OS lub Linux

(tylko Netscape). W przypadku urządzeń HP-UX 10 i HP-UX 11 jest wymagany Netscape Navigator

4.7. Wbudowany serwer internetowy HP działa po podłączeniu urządzenia do sieci opartej na

protokole IP. Wbudowany serwer internetowy HP nie obsługuje połączeń opartych na protokole IPX.

Aby otworzyć oprogramowanie wbudowanego serwera internetowego HP i korzystać z niego, nie

trzeba mieć dostępu do Internetu.

Po podłączeniu urządzenia do sieci wbudowany serwer internetowy HP udostępniany jest

automatycznie.

Otwieranie strony wbudowanego serwera internetowego HP przy
użyciu połączenia sieciowego

1.

Określ adres IP lub nazwę hosta, które są podane na stronie konfiguracji urządzenia. Wykonaj

podane kroki, aby wydrukować lub wyświetlić stronę konfiguracji urządzenia:

a. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

b. Otwórz następujące menu:

Administracja

Raporty

Strony konfiguracji i stanu

Strona konfiguracji

PLWW