Ajutor HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series

background image

IMPRIMANTELE DIN SERIILE HP LASERJET

ENTERPRISE 600 M601, M602 ŞI M603

Ghidul utilizatorului

background image
background image

Imprimantele din seriile HP LaserJet
Enterprise 600 M601, M602 şi M603

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea

fără permisiunea prealabilă în scris sunt

interzise, cu excepţia permisiunilor acordate

prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile

exprese de garanţie, care însoţesc aceste

produse şi servicii. Nici o prevedere a

prezentului document nu poate fi

interpretată drept garanţie suplimentară.

Compania HP nu va răspunde pentru nici o

omisiune sau eroare tehnică sau editorială

din prezentul document.

Cod produs: CE988-90921

Edition 4, 11/2011

Recunoaşterea mărcilor comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ este marcă comercială a Intel

Corporation în S.U.A şi alte ţări/regiuni.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în

SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt

mărci înregistrate în S.U.A.

background image

Convenţii folosite în acest ghid

SFAT:

Sfaturile conţin recomandări utile sau scurtături.

NOTĂ:

Notele conţin informaţii importante pentru explicarea unui concept sau pentru finalizarea

unei sarcini.

ATENŢIE:

Precauţiile arată că trebuie urmate anumite proceduri pentru a evita pierderea datelor sau

deteriorarea produsului.

AVERTISMENT!

Avertizările arată că trebuie urmate anumite proceduri pentru a evita vătămările

corporale, pierderile catastrofale de date sau deteriorări severe ale produsului.

ROWW

iii

background image

iv

Convenţii folosite în acest ghid

ROWW

background image

Cuprins

1 Noţiuni de bază despre produs ......................................................................................... 1

Comparaţie între produse ......................................................................................................... 2

Modelele HP LaserJet Enterprise 600 M601 ................................................................. 2
Modelele HP LaserJet Enterprise 600 M602 ................................................................. 3
Modelele HP LaserJet Enterprise 600 M603 ................................................................. 4

Caracteristici de protecţia mediului ............................................................................................ 5
Caracteristici de accesibilitate ................................................................................................... 6
Vederile produsului .................................................................................................................. 7

Vedere din faţă ......................................................................................................... 7
Vedere din spate ....................................................................................................... 8
Porturi pentru interfaţă ............................................................................................... 9
Amplasarea numărului de serie şi a numărului de model ................................................ 9

2 Meniurile panoului de control ......................................................................................... 11

Aspectul panoului de control ................................................................................................... 12
Meniul Preluare lucrare de pe USB ........................................................................................... 14
Meniul Preluare lucrare din memorie dispozitiv .......................................................................... 15
Meniul Consumabile ............................................................................................................... 16
Meniul Tăvi ........................................................................................................................... 18
Meniul Administrare ............................................................................................................... 19

Meniul Rapoarte ..................................................................................................... 19
Meniul Setări generale ............................................................................................. 19
Meniul Retrieve From USB Settings (Setări preluare de pe USB) ..................................... 22
Meniul Setări generale imprimare ............................................................................. 22
Meniul Opţiuni de imprimare prestabilite ................................................................... 24
Meniul Display Settings (Setări de afişare) .................................................................. 24
Meniul Gestionarea consumabilelor .......................................................................... 25
Meniul Gestionare tăvi ............................................................................................. 26
Meniul Setări capsator/stivuitor ................................................................................ 28
Meniul Setări cutie poştală compartimentată ............................................................... 28
Meniul Setări de reţea ............................................................................................. 29

ROWW

v

background image

Meniul Depanare .................................................................................................... 33

Meniul Întreţinere dispozitiv ..................................................................................................... 34

Meniul Copiere de rezervă şi restaurare .................................................................... 34
Meniul Calibrare/Curăţare ...................................................................................... 34
Meniul Upgrade de firmware prin USB ...................................................................... 35
Meniul Service ........................................................................................................ 35

3 Software pentru Windows .............................................................................................. 37

Sisteme de operare acceptate şi drivere de imprimantă pentru Windows ...................................... 38
Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows ....................................................... 39

Driver universal de tipărire HP (UPD) ......................................................................... 40

Moduri de instalare UPD ........................................................................... 40

Schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare pentru Windows ................................................... 41

Prioritatea setărilor de tipărire .................................................................................. 41
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 41
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 42
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 42

Eliminarea driverului de imprimantă din Windows ..................................................................... 43
Utilitare acceptate pentru Windows .......................................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Serverul Web încorporat HP ..................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Software pentru alte sisteme de operare ................................................................................... 46

4 Utilizarea produsului cu Mac ........................................................................................... 47

Software-ul pentru Mac ........................................................................................................... 48

Sisteme de operare acceptate şi drivere de imprimantă pentru Mac .............................. 48
Instalarea software-ului pentru sistemele de operare Mac ............................................. 48

Instalarea software-ului pentru computerele Mac conectate direct la produs ..... 48
Instalarea software-ului pentru computerele Mac într-o reţea cablată ............... 49

Configurarea adresei IP ............................................................. 49
Instalarea software-ului .............................................................. 50

Eliminarea driverului de imprimantă din sistemele de operare Mac ............................... 51
Prioritatea pentru setările de imprimare pentru Mac .................................................... 52
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Mac ........................................... 52

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea
programului software ................................................................................ 52
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ................ 52
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................. 52

Software-ul pentru computerele Mac .......................................................................... 54

vi

ROWW

background image

Utilitarul HP pentru Mac ............................................................................ 54

Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility ........................................ 54
Caracteristicile utilitarului HP ...................................................... 54

Utilitarele acceptate pentru Mac ............................................................................... 55

Serverul Web încorporat HP ...................................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Activităţi de imprimare de bază cu Mac ................................................................................... 57

Revocarea unei lucrări de imprimare cu Mac .............................................................. 57
Modificarea dimensiunii şi tipului de hârtie cu Mac ..................................................... 57
Redimensionarea documentelor sau imprimarea pe o hârtie de dimensiuni
personalizate cu Mac .............................................................................................. 57
Crearea şi utilizarea presetărilor pentru imprimare cu Mac .......................................... 58
Imprimarea unei coperţi cu Mac ............................................................................... 58
Utilizarea filigranelor cu Mac ................................................................................... 58
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie cu Mac .............................. 59
Imprimarea pe ambele feţe ale paginii (imprimarea duplex) cu Mac ............................. 59
Stocarea operaţiilor cu Mac ..................................................................................... 59

Rezolvarea problemelor cu un Mac .......................................................................................... 61

5 Conectarea produsului cu Windows ................................................................................ 63

Denegarea partajării imprimantei ............................................................................................ 64
Conectarea cu USB ................................................................................................................ 64

Instalarea de pe CD ................................................................................................ 64

Conectarea la o reţea cu Windows .......................................................................................... 65

Protocoale de reţea acceptate .................................................................................. 65
Instalarea produsului într-o reţea cablată cu Windows ................................................. 67

Configurarea adresei IP ............................................................................ 67
Instalarea software-ului ............................................................................. 68

Configurarea setărilor de reţea cu Windows .............................................................. 69

Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea ............................................. 69
Setarea sau schimbarea parolei de reţea .................................................... 69
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ............ 70
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control ..... 71
Setările duplex şi ale vitezei legăturii .......................................................... 72

6 Hârtia şi suporturile de imprimare .................................................................................. 73

Înţelegerea utilizării hârtiei ...................................................................................................... 74

Instrucţiuni pentru hârtia specială .............................................................................. 74

Modificarea driverului de imprimantă pentru a corespunde tipului şi dimensiunii hârtiei .................. 76
Dimensiuni de hârtie acceptate ................................................................................................ 77

ROWW

vii

background image

Tipurile de hârtie acceptate ..................................................................................................... 79

Tipuri acceptate de hârtie pentru opţiuni de intrare ...................................................... 79
Tipuri acceptate de hârtie pentru opţiuni de ieşire ....................................................... 80

Capacitatea tăvii şi a sertarului ................................................................................................ 81
Încărcarea tăvilor pentru hârtie ................................................................................................ 82

Încărcarea tăvii 1 .................................................................................................... 82
Încărcarea tăvii 2 sau a unei tăvi opţionale de 500 de coli .......................................... 83
Încărcarea unei tăvi opţionale de 1.500 de coli ......................................................... 85
Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor ................................................................ 87

Încărcarea hârtiei cu antet, preimprimate sau pre-perforate ........................... 87
Încărcarea plicurilor ................................................................................. 88

Configurarea tăvilor ............................................................................................................... 89

Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie ............................................................... 89
Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările lucrării de imprimare ...................... 89
Configurarea unei tăvi de la panoul de control ........................................................... 90

Selectarea unui sertar de ieşire ................................................................................................ 91

Imprimarea în tava de ieşire superioară (standard) ..................................................... 91
Imprimarea în tava de ieşire din spate ....................................................................... 91
Imprimarea în capsatorul sau capsatorul/stivuitorul opţional ......................................... 92
Imprimarea într-o căsuţă poştală cu 5 tăvi .................................................................. 93

7 Cartuşele de imprimare .................................................................................................. 95

Informaţii despre cartuşele de imprimare ................................................................................... 96
Imagini ale consumabilelor ...................................................................................................... 97

Imagini ale cartuşului de imprimare ........................................................................... 97

Gestionarea cartuşelor de imprimare ........................................................................................ 98

Modificarea setărilor pentru cartuşele de imprimare .................................................... 98

Imprimarea când un cartuş de imprimare atinge limita duratei de viaţă
estimate .................................................................................................. 98
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile Setări Foarte scăzut de la panoul de
control .................................................................................................... 98
Imprimarea cu Modul economie de energie ................................................. 99

Depozitarea şi reciclarea consumabilelor ................................................................... 99

Reciclarea consumabilelor ......................................................................... 99
Depozitarea cartuşelor de tipărire ............................................................ 100
Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP .................................. 100

Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ........................................................... 100

Instrucţiuni de înlocuire ......................................................................................................... 101

Înlocuirea cartuşului de imprimare ........................................................................... 101
Înlocuirea capselor ................................................................................................ 103
Efectuarea întreţinerii preventive ............................................................................. 104

viii

ROWW

background image

Resetarea contorului kitului de întreţinere ................................................... 104

Rezolvarea problemelor la cartuşele de imprimare ................................................................... 105

Verificarea cartuşelor de imprimare ......................................................................... 105

Inspectarea cartuşului de imprimare pentru deteriorări ................................ 106
Defecte repetate ..................................................................................... 107
Imprimarea paginii Stare consumabile ...................................................... 107

Interpretarea mesajelor de pe panoul de control pentru consumabile ........................... 108

8 Activităţi de imprimare ................................................................................................. 111

Anularea unei lucrări de imprimare cu Windows ..................................................................... 112
Sarcini de imprimare de bază cu Windows ............................................................................ 113

Deschiderea driverului imprimantei cu Windows ....................................................... 113
Obţinerea de asistenţă pentru orice opţiune de imprimare cu Windows ....................... 114
Modificarea numărului de exemplare imprimate cu Windows .................................... 114
Salvarea setărilor personalizate de imprimare pentru reutilizare cu Windows ............... 115

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare cu Windows ......................... 115
Crearea de comenzi rapide pentru imprimare ........................................... 116

Îmbunătăţirea calităţii imprimării cu Windows .......................................................... 119

Selectarea dimensiunii paginii cu Windows .............................................. 119
Selectarea unei dimensiuni personalizate de pagină cu Windows ................ 119
Selectarea tipului de hârtie cu Windows ................................................... 119
Selectarea tăvii de hârtie cu Windows ...................................................... 119

Imprimarea pe ambele feţe (duplex) cu Windows ..................................................... 120

Imprimarea manuală pe ambele feţe cu Windows ...................................... 120
Imprimarea automată pe ambele feţe cu Windows ..................................... 121

Imprimarea mai multor pagini pe o coală cu Windows .............................................. 123
Selectarea orientării paginii cu Windows ................................................................. 124

Utilizarea serviciului HP ePrint ............................................................................................... 126
Sarcini de imprimare suplimentare cu Windows ...................................................................... 127

Imprimarea pe hârtie preimprimată cu antet sau pe formulare cu Windows .................. 127
Imprimarea pe hârtie specială, etichete sau folii transparente cu Windows .................. 129
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe hârtie diferită cu Windows ........................... 132
Scalarea unui document pentru a se potrivi în dimensiunea paginii cu Windows .......... 134
Adăugarea unui filigran la un document cu Windows ............................................... 135
Crearea unei broşuri cu Windows ........................................................................... 136
Selectarea opţiunilor de ieşire cu Windows .............................................................. 137

Selectarea unui sertar de ieşire cu Windows ............................................. 137
Selectarea opţiunilor de capsare cu Windows ........................................... 139

Utilizarea funcţiilor de stocare a operaţiilor cu Windows ........................................... 140

Crearea unei operaţii stocate cu Windows ................................................ 141
Imprimarea unei operaţii stocate .............................................................. 142

ROWW

ix

background image

Ştergerea unei operaţii stocate ................................................................. 142
Setarea opţiunilor de stocare a operaţiilor cu Windows .............................. 143

Imprimarea unui exemplar pentru verificare înainte de a imprima
toate exemplarele .................................................................... 143
Stocarea temporară a unei operaţii private în produs şi
imprimarea acesteia mai târziu ................................................. 143
Stocarea temporară a unei operaţii în produs ............................. 143
Stocarea permanentă a unei operaţii în produs ........................... 144
Setarea unei operaţii stocate permanent ca privată astfel încât
oricine încearcă să o imprime să trebuiască să introducă un PIN . . 144
Primirea înştiinţărilor când cineva imprimă o operaţie stocată ....... 144
Setarea numelui de utilizator pentru o operaţie stocată ................ 145
Specificarea unui nume pentru operaţia stocată .......................... 145

Imprimarea operaţiilor speciale cu Windows ............................................................ 146

Setarea alinierii duplex ........................................................................... 146

Imprimarea direct de pe un dispozitiv USB .............................................................................. 147

9 Gestionare şi întreţinere ............................................................................................... 149

Imprimarea paginilor informative ........................................................................................... 150
Utilizarea serverului Web încorporat HP ................................................................................. 151

Deschiderea HP Embedded Web Server utilizând o conexiune de reţea ...................... 151
Caracteristicile serverului Web încorporat HP ........................................................... 153

Fila Informaţii ........................................................................................ 153
Fila General .......................................................................................... 153
Fila Print (Imprimare) .............................................................................. 154
Fila Depanare ........................................................................................ 155
Fila Securitate ........................................................................................ 155
Fila Servicii Web HP .............................................................................. 155
Fila Networking (Reţea) .......................................................................... 155
Lista Alte legături .................................................................................... 155

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ............................................................................... 157
Funcţiile de securitate ale produsului ...................................................................................... 158

Declaraţii de securitate .......................................................................................... 158

IP Security ............................................................................................. 158

Securizarea serverului Web încorporat HP ............................................................... 158
Suport pentru criptare: Hard diskuri criptate HP de înaltă performanţă (numai la
modelele xh) ......................................................................................................... 158
Securizarea operaţiilor stocate ............................................................................... 159
Blocarea meniurilor panoului de control ................................................................... 159
Blocarea formatorului ............................................................................................ 159

Setări economice ................................................................................................................. 160

x

ROWW

background image

Imprimarea cu Modul economie de energie ............................................................. 160
Modurile de economisire a energiei ........................................................................ 160

Dezactivarea sau activarea modului Repaus .............................................. 160
Setarea cronometrului de trecere în repaus ................................................ 161
Setarea programării de repaus ................................................................ 161

Instalarea memoriei şi a dispozitivelor USB interne ................................................................... 162

Prezentare generală .............................................................................................. 162
Instalarea memoriei ............................................................................................... 162

Instalarea memoriei produsului ................................................................ 162

Activarea memoriei ............................................................................................... 167
Verificarea instalării modulului DIMM ...................................................................... 168
Alocarea memoriei ................................................................................................ 168
Instalarea echipamentelor USB interne ..................................................................... 169

Curăţarea produsului ............................................................................................................ 172

Curăţarea traseului hârtiei ...................................................................................... 172

Versiuni actualizate ale produselor ......................................................................................... 172

10 Rezolvarea problemelor ............................................................................................. 173

Asistenţă ............................................................................................................................. 174
Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ..................................................................... 175

Factorii care afectează performanţa produsului ........................................................ 176

Restabilirea setărilor din fabrică ............................................................................................ 177
Interpretarea mesajelor de pe panoul de control ...................................................................... 178

Tipurile de mesaje de pe panoul de control .............................................................. 178
Mesajele afişate pe panoul de control ..................................................................... 178

Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează ................................................................... 179

Produsul nu preia hârtie ......................................................................................... 179
Produsul preia mai multe coli de hârtie .................................................................... 179
Evitarea blocajelor de hârtie ................................................................................... 179

Eliminarea blocajelor ............................................................................................................ 181

Locaţiile blocajelor ................................................................................................ 181
Eliminarea blocajelor din zonele de ieşire ................................................................ 181

Eliminarea blocajelor din tava de ieşire posterioară ................................... 182
Eliminarea blocajelor din stivuitorul sau capsatorul/stivuitor opţional ............ 182

Eliminarea blocajelor de hârtie din stivuitorul sau capsatorul/
stivuitor opţional ...................................................................... 183
Eliminarea blocajelor de capsare din capsatorul/stivuitor opţional 184

Eliminarea blocajelor din căsuţa poştală opţională cu 5 tăvi ....................... 185

Eliminarea blocajelor din zona cuptorului ................................................................ 187
Eliminarea blocajelor din duplexorul opţional ........................................................... 190
Eliminarea blocajelor din tăvi ................................................................................. 192

ROWW

xi

background image

Eliminarea blocajelor din tava 1 .............................................................. 192
Eliminarea blocajelor din tava 2 sau dintr-o tavă opţională pentru 500 de
coli ....................................................................................................... 192
Eliminarea blocajelor din tava opţională pentru 1.500 de coli ..................... 193

Eliminarea blocajelor alimentatorului opţional pentru plicuri ....................................... 195
Eliminaţi blocajele de sub capacul superior şi din zonele cartuşelor de imprimare ......... 196
Schimbarea recuperării după un blocaj ................................................................... 198

Îmbunătăţirea calităţii imprimării ............................................................................................ 199

Selectarea unui tip de hârtie ................................................................................... 199
Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ........................................................ 199
Imprimarea unei pagini de curăţare ........................................................................ 200
Verificarea cartuşului de imprimare ......................................................................... 200
Utilizarea driverului de imprimantă care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs. de
imprimare ............................................................................................................ 202

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ..................................................................................... 203

Produsul nu imprimă .............................................................................................. 203
Produsul imprimă lent ............................................................................................ 204

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea direct de pe un dispozitiv USB ........................... 205

Meniul Retrieve From USB (Preluare de pe USB) nu se deschide când introduceţi
accesoriul USB ...................................................................................................... 205
Fişierul nu se imprimă direct din accesoriul USB ........................................................ 205
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Retrieve From USB
(Preluare de pe USB) ............................................................................................. 206

Rezolvarea problemelor de conectivitate ................................................................................. 207

Rezolvarea problemelor de conectare directă ........................................................... 207
Rezolvarea problemelor de reţea ............................................................................ 207

Conexiune fizică necorespunzătoare ........................................................ 207
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs .......................... 208
Computerul nu poate să comunice cu produsul .......................................... 208
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea .......... 208
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate .................. 208
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ........................ 208
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte ..................... 209

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Windows ........................................ 210

Un driver de imprimantă pentru produs nu este vizibil în folderul Imprimantă ................ 210
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ..................................... 210
Produsul este în mod Gata, dar nu imprimă nimic ..................................................... 210

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Mac ............................................... 212

Driverul de imprimantă nu este listat în lista Imprimare şi fax ...................................... 212
Numele produsului nu apare în lista de imprimante din lista Imprimare şi fax ............... 212
Driverul de imprimantă nu configurează automat produsul selectat în lista Imprimare şi
fax ...................................................................................................................... 212

xii

ROWW

background image

O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ........................................ 213
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax după
ce se selectează driverul ........................................................................................ 213
Utilizaţi un driver de imprimantă generic la utilizarea unei conexiuni USB .................... 213

Anexa A Consumabile şi accesorii pentru produs ............................................................. 215

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ..................................................... 216
Numerele de identificare ale componentelor ........................................................................... 217

Accesorii pentru manevrarea hârtiei ........................................................................ 217
Componente pentru reparaţii efectuate de client ....................................................... 217
Cabluri şi interfeţe ................................................................................................. 218

Anexa B Service şi asistenţă ............................................................................................ 219

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard ....................................................................... 220
Garanţia HP Premium Protection Warranty: Declaraţie de garanţie limitată pentru cartuşul de
imprimare LaserJet ................................................................................................................ 222
Datele stocate pe cartuşul de imprimare .................................................................................. 223
Acord de licenţă pentru utilizatorul final .................................................................................. 224
Service în garanţie pentru reparaţiile efectuate de clienţi .......................................................... 227
Asistenţă pentru clienţi .......................................................................................................... 228
Reambalarea produsului ....................................................................................................... 229

Anexa C Specificaţiile produsului ..................................................................................... 231

Specificaţii fizice .................................................................................................................. 232
Consumul de energie, specificaţii privind alimentarea şi emisiile acustice ................................... 232
Mediu de operare ................................................................................................................ 232

Anexa D Informaţii despre norme .................................................................................... 233

Reglementări FCC ................................................................................................................ 234
Programul de susţinere a produselor ecologice ........................................................................ 235

Protecţia mediului .................................................................................................. 235
Generarea de ozon ............................................................................................... 235
Consumul de energie ............................................................................................. 235
Consumul de toner ................................................................................................ 235
Utilizarea hârtiei ................................................................................................... 235
Materiale plastice ................................................................................................. 236
Consumabile pentru tipărire HP LaserJet ................................................................... 236
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare .................................................................... 236

Statele Unite şi Porto Rico ........................................................................ 236

Mai multe returnări (mai mult de un cartuş) ................................. 236

ROWW

xiii

background image

Returnări separate ................................................................... 237
Expediere ............................................................................... 237

Returnări din afara SUA .......................................................................... 237

Hârtia .................................................................................................................. 237
Restricţii privind materialele .................................................................................... 237
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din
Uniunea Europeană .............................................................................................. 238
Substanţe chimice ................................................................................................. 238
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ................................................. 239
Pentru informaţii suplimentare ................................................................................. 239

Declaraţie de conformitate .................................................................................................... 240
Declaraţii privind siguranţa ................................................................................................... 242

Siguranţă laser ..................................................................................................... 242
Reglementări DOC (Canada) .................................................................................. 242
Declaraţie VCCI (Japonia) ...................................................................................... 242
Instrucţiuni cu privire la cablul de alimentare ............................................................ 242
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ...................................................... 242
Specificaţie EMC (China) ....................................................................................... 243
Specificaţie EMC (Coreea) ..................................................................................... 243
Declaraţie EMI (Taiwan) ......................................................................................... 243
Stabilitatea produsului ........................................................................................... 243
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ............................................................................ 243
Declaraţia GS (Germania) ..................................................................................... 244
Tabel de substanţe (China) ..................................................................................... 245
Declaraţie privind restricţionarea substanţelor periculoase (Turcia) .............................. 245

Index ............................................................................................................................... 247

xiv

ROWW