HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Înlocuirea cartuşului de imprimare

background image

Înlocuirea cartuşului de imprimare

1.

Deschideţi capacul superior.

2.

Extrageţi cartuşul de imprimare uzat din

produs.

3.

Scoateţi cartuşul de tipărire nou din pungă.

Aşezaţi cartuşul de tipărire uzat în pungă,

pentru reciclare.

ROWW

Instrucţiuni de înlocuire

101

background image

4.

Prindeţi cartuşul de tipărire de ambele capete

şi distribuiţi uniform tonerul balansând uşor

cartuşul.

ATENŢIE:

Nu atingeţi declanşatorul sau

suprafaţa rolei.

5.

Eliminaţi sigiliul de ambalare şi banda de

ambalare de pe cartuşul de imprimare nou.

Reciclaţi sigiliul şi banda de ambalare conform

reglementărilor locale.

6.

Aliniaţi cartuşul de imprimare cu ghidajele din

interiorul produsului, introduceţi cartuşul de

imprimare până când este fixat ferm, apoi

închideţi capacul superior.

După o scurtă perioadă de timp, pe panoul de

control trebuie să fie afişat mesajul Gata.

7.

Instalarea este finalizată. Aşezaţi cartuşul de

tipărire uzat în cutia cartuşului nou. Pentru

instrucţiuni de reciclare, consultaţi ghidul de

reciclare inclus.

8.

Dacă utilizaţi un cartuş de imprimare non-HP,

verificaţi panoul de control al produsului

pentru instrucţiuni suplimentare.

102

Capitolul 7 Cartuşele de imprimare

ROWW