HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Index

background image

Index

Simboluri/Numerice

ştergere

operaţii stocate 142

A

accesorii

comandă 216

numere de reper 217

accesorii USB de stocare

imprimare de pe 147

accesoriu pentru imprimare duplex

număr de reper 217

activităţi de imprimare 111

administrare reţea 69

adresă IP

configurare 67

adresă IPv4 70

adresă IPv6 71

AirPrint 56

alerte, e-mail 54

alerte e-mail 54

alimentator de plicuri

număr de reper 217

alimentator plicuri

blocaje hârtie 195

aliniere duplex

setare 146

altă listă de legături

server Web încorporat HP

155

ambalare produs 229

ambele feţe, imprimare pe

pornire (Mac) 54

anularea unei solicitări de

imprimare (Windows) 112

asistenţă

online 228

opţiuni de imprimare

(Windows) 114

reambalare produs 229

asistenţă clienţi

online 228

asistenţă online 228

asistenţă pentru clienţi

reambalare produs 229

asistenţă tehnică

online 228

reambalare produs 229

avertismente iii

B

baterii incluse 237

blocaje

alimentator plicuri 195

capac superior 196

capsare 184

cauze 179

duplex 190

locaţii 181

recuperare 198

tava 1 192

tavă 1.500 de coli 193

tavă 500 de coli 192

tavă de ieşire 181

zonă cuptor 187

blocaje de capsare 184

blocaje hârtie

alimentator plicuri 195

capac superior 196

duplex 190

locaţii 181

tava 1 192

tavă 1.500 de coli 193

tavă 500 de coli 192

tavă de ieşire 181

zonă cuptor 187

broşuri

creare(Windows) 136

butoane, panou de control 12

buton de asistenţă, panou de

control 12

C

cablu USB, număr de reper 218

calitate imprimare

îmbunătăţire 199

îmbunătăţire (Windows) 119

capac superior

blocaje hârtie, eliminare 196

capsator/stivuitor

blocaje, capsare 184

imprimare în 92

încărcare capse 103

număr de reper 217

caracteristici de protecţia

mediului 5

caracteristici de securitate 66

carduri EIO

instalare 162

carton

tavă de ieşire, selectare 91

cartuş de imprimare

blocaje hârtie 196

cartuşe

depozitare 100

garanţie 222

înlocuire 101

mesaje de stare 12

non-HP 100

reciclare 99, 236

cartuşe, capsă

încărcare 103

cartuşe de capse

încărcare 103

numere de reper 218

ROWW

Index

247

background image

cartuşe de imprimare

cipuri de memorie 223

coduri produs 217

garanţie 222

înlocuire 101

mesaje de stare 12

reciclare 99

verificare pentru deteriorări

106

cartuşe de tipărire

depozitare 100

non-HP 100

reciclare 236

cartuşe de toner. Vezi cartuşe de

imprimare

cărţi poştale

tavă de ieşire, selectare 91

cerinţe de sistem

server Web încorporat HP

151

cerinţe pentru browser

server Web încorporat HP

151

cerinţe pentru browserul Web

server Web încorporat HP

151

cip de memorie, cartuş de

imprimare

descriere 223

loc 97

coduri produs

cartuşe de imprimare 217

consumabile 217

kituri de întreţinere 217

comandă

consumabile şi accesorii 216

comenzi

numere de reper pentru 217

comenzi rapide (Windows)

creare 116

utilizare 115

comparaţie între produse 2

conectivitate

rezolvarea problemelor 207

conexiune

USB cu Mac 48

USB cu Windows 64

configurare

adresă IP 67

configuraţie generală

server Web încorporat HP

153

configuraţie USB, Mac 48

configuraţie USB, Windows 64

consum

energie 232

consumabile

coduri produs 217

comandare 216

contrafăcute 100

erori de memorie 108

înlocuirea cartuşelor de

tipărire 101

non-HP 100

numere de reper 218

reciclare 99, 236

stare, vizualizare cu

utilitarul HP 54

consumabile, stare

mesaje panoul de control 12

consumabile anticontrafacere

100

consumabile contrafăcute 100

consumabile non-HP 100

convenţii, document iii

convenţii document iii

coperţi

imprimare (Mac) 58

imprimare pe hârtie diferită

(Windows) 132

cuptor

blocaje hârtie 187

înlocuire 104

curăţare

produs 172

traseu hârtie 172, 200

D

decalaj repaus

activare 161

dezactivare 161

Declaraţie de siguranţă pentru laser

(Finlanda) 243

declaraţie EMI pentru Taiwan

243

declaraţie VCCI (Japonia) 242

declaraţii de reglementare

programul de susţinere a

produselor ecologice 235

declaraţii de siguranţă 242, 243

declaraţii de siguranţă laser 242,

243

defecte, repetare 107

defecte repetitive, depanare 107

depanare

blocaje 179

blocaje alimentator plicuri 195

blocaje capac superior 196

blocaje capsare 184

blocaje duplex 190

blocaje hârtie 181

blocaje tăvi ieşire 181

defecte repetitive 107

mesaje de eroare, listă

numerică 108

probleme alimentare hârtie

179

probleme de conectare

directă 207

probleme de reţea 207

probleme în Mac 212

probleme în Windows 210

probleme la imprimarea direct

de pe USB 205

tava 1 blocaje hârtie 192

tavă 1.500 de coli blocaje

hârtie 193

tavă 500 de coli blocaje

hârtie 192

zonă cuptor blocaje hârtie

187

depozitare

cartuşe de tipărire 100

deschiderea driverelor imprimantei

(Windows) 113

dezafectare, la sfârşitul duratei de

viaţă 237

dezafectare la sfârşitul duratei de

viaţă 237

dezinstalarea software-ului din

Windows 43

dezinstalare software MAC 51

dimensiunea hârtiei

modificare 76

dimensiuni, produs 232

dimensiuni de hârtie

acceptate 77

248

Index

ROWW

background image

dimensiunile hârtiei

selectare 119

selectare personalizat 119

dimensiunile paginii

scalarea documentelor pentru a

se încadra (Windows) 134

DIMM

instalare 162

verificare instalare 168

DIMM-uri

numere de reper 218

DIMM-uri de memorie

securitate 159

drivere

acceptate (Windows) 38

modificarea tipurilor şi

dimensiunilor hârtiei 76

presetări (Mac) 58

schimbarea setărilor (Mac) 52

schimbarea setărilor

(Windows) 41

setări 41

setări (Mac) 58

setări (Windows) 113

tipuri de hârtie 79

universal 40

drivere de emulare PS 38

drivere de imprimantă

alegere 202

drivere de imprimantă (Mac)

schimbarea setărilor 52

setări 58

drivere de imprimantă (Windows)

acceptate 38

drivere imprimantă (Windows)

schimbarea setărilor 41

setări 113

drivere PCL 38

universal 40

Driver universal de tipărire 40

Driver universal de tipărire HP 40

duplexor

blocaje 190

E

echipamente USB

instalare 169

economisirea resurselor 168

economisirea resurselor,

memorie 168

eliminare blocaje

alimentator plicuri 195

capac superior 196

capsare 184

duplex 190

locaţii 181

tava 1 192

tavă 1.500 de coli 193

tavă 500 de coli 192

zonă cuptor 187

zonă ieşire 181

eliminare software MAC 51

eliminare software Windows 43

erori

software 210

etichete

imprimare (Windows) 129

tavă de ieşire, selectare 91

exemplare

modificarea numărului de

(Windows) 114

Explorer, versiuni acceptate

server Web încorporat HP

151

F

filigran 58

filigrane

adăugare (Windows) 135

firmware

actualizare, Mac 54

firmware, descărcarea noului

172

fişiere PostScript Printer Description

(PPD)

incluse 54

Foaie de date despre siguranţa

materialelor (MSDS) 239

folii transparente

imprimare (Windows) 129

tavă de ieşire 91

fonturi

încărcare, Mac 54

resurse permanente 168

formator

securitate 159

formulare

imprimare (Windows) 127

funcţii 2

G

garanţie

cartuşe de imprimare 222

licenţă 224

produs 220

reparaţii efectuate de clienţi

227

greutate, produs 232

H

hard diskuri

criptate 158

hârtie

blocaje 179

coperţi, utilizare de hârtie

diferită 132

dimensiuni acceptate 77

dimensiuni personalizate, setări

Macintosh 57

imprimare pe hârtie

preimprimată cu antet sau pe

formulare (Windows) 127

încărcare tava 1 82

încărcare tavă de 1.500 de

coli 85

încărcare tavă de 500 de coli

83

pagini per coală 59

prima pagină 58

prima şi ultima pagină, utilizare

de hârtie diferită 132

selectare 199

tipuri acceptate 79

hârtie, comandă 216

hârtie, specială

imprimare (Windows) 129

hârtie acceptată 77

hârtie cu antet

imprimare (Windows) 127

hârtie grea

tavă de ieşire, selectare 91

hârtie mică, imprimare pe 91

hârtie preimprimată

imprimare (Windows) 127

hârtie rugoasă

tavă de ieşire, selectare 91

hârtie specială

imprimare (Windows) 129

instrucţiuni 74

HP Customer Care 228

ROWW

Index

249

background image

HP ePrint

descriere 44, 55

HP ePrint, utilizare 126

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 44, 157

I

imprimare

de pe accesorii USB de

stocare 147

operaţii stocate 142

setări (Mac) 58

setări (Windows) 113

imprimarea a N pagini pe coală

59

imprimarea a N pagini pe o

singură coală

selectare (Windows) 123

imprimare direct de pe un

dispozitiv USB 147

imprimare duplex (faţă-verso)

pornire (Mac) 54

imprimare duplex (pe ambele feţe)

setări (Windows) 120

imprimare faţă-verso

pornire (Mac) 54

setări (Windows) 120

imprimare faţă-verso (duplexare)

pornire (Mac) 54

imprimare pe ambele feţe

setări (Mac) 59

setări (Windows) 120

imprimare Web

HP ePrint 44, 55

indicatoare luminoase, panou de

control 12

instalare

echipamente USB 169

memorie (DIMM) 162

produs în reţele cablate,

Windows 67

produs în reţele cu cablu,

Mac 49

software, conexiuni USB 64

software, reţele cu cablu 68

instrumente de depanare

listă de verificare pentru

rezolvarea problemelor 175

mesaje panou de control 108,

178

pagină de curăţare 172

server Web încorporat HP

155

Internet Explorer, versiuni acceptate

server Web încorporat HP

151

IP Security (IPsec) 158

Î

încărcare

capse 103

tava 1 82

tavă de 1.500 de coli 85

tavă de 500 de coli 83

încărcarea hârtiei 82

încărcare fişiere, Mac 54

înlocuirea cartuşelor de tipărire

101

J

Jetadmin, HP Web 44, 157

K

kit, întreţinere imprimantă

utilizare 104

kit de întreţinere

utilizare 104

kit de întreţinere imprimantă

utilizare 104

kituri de întreţinere

coduri produs 217

L

licenţă, software 224

listă de fonturi PCL

descriere 150

listă de fonturi PS

descriere 150

lucrări de imprimare

revocare (Mac) 57

M

Mac

eliminare software 51

modificarea tipurilor şi

dimensiunilor hârtiei 57

probleme, depanare 212

setări driver 52, 58

sisteme de operare acceptate

48

software 54

Macintosh

asistenţă 228

HP Printer Utility 54

redimensionare documente 57

mai multe pagini pe o coală

imprimare (Windows) 123

mai multe pagini per coală 59

mască de subreţea 70

măsuri de precauţie iii

mediu de operare

specificaţii 232

mediu pentru produse

specificaţii 232

memorie

erori consumabile 108

inclusă 54

instalare module DIMM 162

numere de reper 218

resurse permanente 168

upgrade 162

verificare instalare 168

meniul Administrare, panou de

control 19

meniul Calibrare/Curăţare, panou

de control 34

meniul Copiere de rezervă/

restaurare, panou de control 34

meniul Depanare, panou de

control 33

meniul Gestionare consumabile,

panou de control 25

meniul Gestionare tăvi, panou de

control 26

meniul Preluare operaţie 14, 15

meniul Rapoarte, panou de

control 19

meniul Service, panou de control

35

meniul Setări capsator/stivuitor,

panou de control 28

meniul Setări cutie poştală

compartimentată, panou de

control 28

meniul Setări de afişare, panou de

control 24

meniul Setări de imprimare, panou

de control 22

meniul Setări de reţea, panou de

control 29

250

Index

ROWW

background image

meniul Setări generale, panou de

control 19

meniul Upgrade de firmware USB,

panou de control 35

meniuri, panou de control

accesare 12

Administrare 19

Calibrare/Curăţare 34

Copiere de rezervă/

restaurare 34

Depanare 33

Gestionare consumabile 25

Gestionare tăvi 26

preluare operaţie 14, 15

Rapoarte 19

Service 35

Setări capsator/stivuitor 28

Setări cutie poştală

compartimentată 28

Setări de afişare 24

Setări de imprimare 22

Setări de reţea 29

Setări generale 19

Upgrade de firmware USB 35

meniurile panoului de control

preluare operaţie 14, 15

mesaj

alerte e-mail 54

mesaje

indicatoare luminoase, panou

de control 12

listă numerică 108

tipuri de 178

mesaje de eroare

alerte e-mail 54

indicatoare luminoase, panou

de control 12

listă numerică 108

panou de control 178

tipuri de 178

mesaj pentru efectuarea întreţinerii

imprimantei 104

mod de repaus

activare 160

dezactivare 160

modele, comparaţie între funcţii 2

N

Netscape Navigator, versiuni

acceptate

server Web încorporat HP

151

note iii

nume, operaţii

specificare (Windows) 145

nume de utilizator

setare pentru operaţii stocate

(Windows) 145

numere de reper

memorie 218

tăvi 217

O

operaţii

setări Macintosh 54

operaţii, imprimare

stocarea de exemplare

permanente (Windows) 144

stocarea de exemplare private

permanente (Windows) 144

stocarea de exemplare

temporare (Windows) 143

stocare temporară (Windows)

143

operaţii, stocate

creare (Windows) 141

imprimare 142

primirea unei înştiinţări la

imprimare (Windows) 144

setarea numelor de utilizator

(Windows) 145

specificarea numelor

(Windows) 145

ştergere 142

operaţii de copiere rapidă

stocare (Windows) 143

operaţii de imprimare

stocarea de exemplare

permanente (Windows) 144

stocarea de exemplare private

permanente (Windows) 144

stocarea de exemplare

temporare (Windows) 143

stocare temporară (Windows)

143

operaţii personale

stocare temporară (Windows)

143

operaţii private

stocare permanentă

(Windows) 144

operaţii stocate

creare (Windows) 141

imprimare 142

primirea unei înştiinţări la

imprimare (Windows) 144

securitate 159

setarea numelor de utilizator

(Windows) 145

specificarea numelor

(Windows) 145

ştergere 142

oprirea unei solicitări de imprimare

(Windows) 112

opţiuni capsare

selectare (Windows) 139

orientare

selectare, Windows 124

orientare peisaj

selectare, Windows 124

orientare portret

selectare, Windows 124

P

pagină cu setări curente

descriere 150

pagină de stare consumabile

imprimare 107

pagină director de fişiere

descriere 150

pagină stare consumabile

descriere 150

pagină utilizare

descriere 150

pagini de configuraţie

descriere 150

pagini informative

imprimare 150

server Web încorporat HP

153

pagini per coală 59

selectare (Windows) 123

panou de control

afişaj 12

butoane 12

ROWW

Index

251

background image

indicatoare luminoase 12

meniul Administrare 19

meniul Calibrare/Curăţare 34

meniul Copiere de rezervă/

restaurare 34

meniul Gestionare

consumabile 25

meniul Gestionare tăvi 26

meniul Rapoarte 19

meniul Service 35

meniul Setări capsator/

stivuitor 28

meniul Setări cutie poştală

compartimentată 28

meniul Setări de afişare 24

meniul Setări de imprimare 22

meniul Setări de reţea 29

meniul Setări generale 19

meniul Upgrade de firmware

USB 35

mesaje, listă numerică 108

mesaje, tipuri de 178

pagină de curăţare,

imprimare 172

securitate 159

setări 41, 52

panoul de control

meniul Depanare 33

păstrare, operaţie

moduri disponibile 140

setarea opţiunilor (Windows)

143

păstrarea operaţiilor

setarea opţiunilor (Windows)

143

plicuri

încărcare 88

tavă de ieşire, selectare 91

poartă, setare prestabilită 70

poartă prestabilită, setare 70

PPD-uri

incluse 54

presetări (Mac) 58

prima pagină

imprimare pe hârtie diferită

(Windows) 132

utilizare hârtie diferită 58

prioritate, setări 41, 52

probleme de preluare a hârtiei

rezolvare 179

produs fără mercur 237

programare repaus

activare 161

dezactivare 161

Program de oprire

setare 161

Programul de susţinere a

produselor ecologice 235

protocoale, reţea 65

R

reambalare produs 229

reciclare 5, 236

Programul HP ecologic şi de

returnare a materialelor pentru

imprimare 236

reciclarea consumabilelor 99

redimensionare documente

Macintosh 57

Windows 134

Reglementări DOC (Canada) 242

reglementări FCC 234

restabilirea setărilor din fabrică

177

restricţii privind materialele 237

resurse permanente 168

reţea

parolă, schimbare 69

parolă, setare 69

reţele

adresă IPv4 70

adresă IPv6 71

configurare 65

HP Web Jetadmin 157

mască de subreţea 70

poartă prestabilită 70

protocoale acceptate 65

securitate 66

reţele, cablat

instalare produs, Mac 49

reţele, cablate

instalare produs, Windows 67

revocare

lucrare de imprimare 57

rezolvare

probleme de conectare

directă 207

probleme de reţea 207

rezolvarea problemelor

alerte e-mail 54

rezolvare probleme

mesaje, tipuri de 178

niciun răspuns 203

răspuns lent 204

role

comandare 218

înlocuire 104

role de alimentare, înlocuire 104

role de preluare

comandare 218

înlocuire 104

role de transfer, înlocuire 104

S

scalare documente

Macintosh 57

Windows 134

securitate

hard disc criptat 158

sertare de ieşire

selectare (Windows) 137

server Web încorporat

caracteristici 151

server Web încorporat (EWS)

asociere de parole 158

server Web încorporat HP 44

altă listă de legături 155

caracteristici 151

configuraţie generală 153

instrumente de depanare 155

pagini informative 153

servicii Web HP 155

setări de imprimare 154

setări de reţea 155

setări de securitate 155

service

reambalare produs 229

servicii Web HP

activare 155

Servicii Web HP, activare 126

setări

drivere 41

drivere (Mac) 52

presetări driver (Mac) 58

prioritate 41, 52

restabilire setări din fabrică

177

reţea, modificare 69

reţea, vizualizare 69

252

Index

ROWW

background image

setări de imprimare

server Web încorporat HP

154

setări de reţea

server Web încorporat HP

155

setări de securitate

server Web încorporat HP

155

setări duplex, schimbare 72

setări economice 160

setări hârtie cu dimensiuni

personalizate

Macintosh 57

setările driverului Macintosh

filigrane 58

hârtie cu dimensiuni

personalizate 57

stocare operaţie 59

setări Mod economie de energie

99, 160

setări personalizate de imprimare

(Windows) 115

setări viteză legătură 72

SIMM-uri, incompatibilitate 162

sisteme de operare acceptate 38,

48

Site-ul Web HP antifraudă 100

site-uri Web

asistenţă clienţi 228

asistenţă clienţi Macintosh

228

driver universal de tipărire 40

Foaie de date despre siguranţa

materialelor (MSDS) 239

HP Web Jetadmin,

descărcare 157

rapoarte de fraudă 100

site Web antifraudă 100

software

acord de licenţă pentru

software 224

dezinstalare Mac 51

dezinstalare pentru Windows

43

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 44

instalare, conexiuni USB 64

instalare, reţele cu cablu 68

Mac 54

probleme 210

server Web încorporat 44

setări 41, 52

sisteme de operare acceptate

38, 48

software HP-UX 46

software Linux 46

Software SAP 46

software Solaris 46

software UNIX 46

soluţionare

probleme la imprimarea direct

de pe USB 205

Specificaţie EMC Coreea 243

specificaţii

electrice şi acustice 232

fizice 232

mediu de operare 232

specificaţii acustice 232

specificaţii de temperatură 232

specificaţii fizice 232

specificaţii privind alimentarea

232

stare

mesaje, tipuri de 178

utilitar HP, Mac 54

stare, consumabile

mesaje panou de control 12

stivuitor

imprimare în 92

număr de reper 217

stocare, operaţie

moduri disponibile 140

setarea opţiunilor (Windows)

143

setări Macintosh 54, 59

stocarea operaţiilor

cu Windows 141

exemplare permanente

(Windows) 144

exemplare private permanente

(Windows) 144

exemplare temporare

(Windows) 143

operaţii personale temporare

(Windows) 143

setarea opţiunilor (Windows)

143

verificare şi păstrare

(Windows) 143

stocare operaţie

moduri disponibile 140

setarea opţiunilor (Windows)

143

setări Macintosh 59

sugestii iii

suport

dimensiuni acceptate 77

suport de imprimantă

număr de reper 217

suport de imprimare

dimensiuni personalizate, setări

Macintosh 57

pagini per coală 59

prima pagină 58

suporturi de imprimare 73

suporturi de imprimare speciale

instrucţiuni 74

T

tava 1

blocaje hârtie 192

încărcare 82

tava 2

blocaje hârtie 192

încărcare 83

tava 3

blocaje hârtie 192

încărcare 83

specificaţii fizice 232

tava de ieşire din spate

imprimare în 91

tava de ieşire superioară

imprimare în 91

tavă 1.500 de coli

blocaje hârtie 193

tavă 500 de coli

blocaje hârtie 192

tavă de 1.500 de coli

încărcare 85

tavă de 500 de coli

încărcare 83

tavă de ieşire posterioară

blocaj hârtie 181

tavă de ieşire superioară

blocaje hârtie 181

tăvi

blocaje hârtie 181, 192, 193

configurare 89

încărcare 82

ROWW

Index

253

background image

încărcare tava 1 82

încărcare tavă de 500 de coli

83

numere de reper 217

orientare hârtie 87

selectare (Windows) 119

setări Macintosh 54

tăvi, ieşire

blocaje, eliminare 181

selectare 91

tăvi de ieşire

blocaje hârtie 181

tăvii

încărcare tavă de 1.500 de

coli 85

TCP/IP

configurarea manuală a

parametrilor IPv4 70

configurare manuală parametri

IPv4 71

tipuri de hârtie

modificare 76

selectare 119

traseu direct hârtie 91

trimitere produs 229

U

ultima pagină

imprimare pe hârtie diferită

(Windows) 132

umiditate

specificaţii 232

Uniunea Europeană, scoatere din

uz 238

upgrade de memorie 162

utilitar HP 54

utilitar HP, Mac 54

V

verificare şi păstrare

selectare (Windows) 143

versiuni actualizate ale produselor,

descărcare 172

W

Windows

drivere acceptate 38

driver universal de tipărire 40

setări driver 41

sisteme de operare acceptate

38

254

Index

ROWW

background image
background image

*CE988-90921*

*CE988-90921*

CE988-90921