HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Substanţe chimice

background image

Substanţe chimice

HP şi-a luat angajamentul de a furniza clienţilor informaţii despre substanţele chimice din produsele

sale, respectând cerinţe legale precum REACH (Regulamentul CE Nr. 1907/2006 al Parlamentului

European şi al Consiliului). Un raport cu informaţii chimice pentru acest produs este disponibil la

adresa:

www.hp.com/go/reach

.

238

Anexa D Informaţii despre norme

ROWW