HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Aspectul panoului de control

background image

Aspectul panoului de control

Utilizaţi panoul de control pentru a obţine informaţii despre starea produsului şi a operaţiilor şi pentru a

configura produsul.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Număr

Buton sau indicator
luminos

Funcţie

1

Afişajul panoului de control

Afişează informaţii de stare, meniuri, informaţii de asistenţă şi mesaje de
eroare

2

Săgeată sus

Permite navigarea la opţiunea anterioară din listă sau creşte valoarea
opţiunilor numerice.

3

Butonul de asistenţă

Oferă informaţii despre mesajul de pe afişajul panoului de control

4

Butonul

OK

Salvează valoarea selectată pentru opţiune.

Efectuează acţiunea asociată cu opţiunea iluminată de pe afişajul
panoului de control.

Determină eliminarea unei condiţii de eroare, cu condiţia ca acest lucru
să fie posibil.

5

Butonul Stop

Anulează operaţia de imprimare curentă şi elimină paginile din produs

6

Săgeată jos

Permite navigarea la opţiunea următoare din listă sau scade valoarea
opţiunilor numerice.

7

Săgeată înapoi

Determină deplasarea la nivelul anterior din arborele de meniuri sau la
intrarea numerică anterioară.

8

Butonul Reşedinţă

Deschide şi închide meniurile.

9

Ledul Pregătit

On (Activat): Produsul este online şi gata să primească date spre
imprimare.

Off (Dezactivat): Produsul nu poate accepta date, deoarece este offline
(în pauză) sau a survenit o eroare.

Intermitent: Produsul va intra în starea offline. Produsul se opreşte din
procesarea operaţiei curente şi elimină toate paginile active de pe traseul
hârtiei.

12

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW

background image

Număr

Buton sau indicator
luminos

Funcţie

10

Ledul Date

On (Activat): Produsul are date de imprimat, dar aşteaptă să le
primească pe toate.

Off (Dezactivat): Produsul nu are date de imprimat.

Intermitent: Produsul procesează sau imprimă date.

11

Ledul Atenţie

On (Activat): A survenit o problemă legată de produs. Consultaţi afişajul
panoului de control.

Off (Dezactivat): Produsul funcţionează fără erori.

Intermitent: Este necesară o acţiune Consultaţi afişajul panoului de
control.

12

Butonul Folder sau STAR

(Secure Transaction Access
Retrieval)

NOTĂ:

Acest element nu

este inclus pentru modelele
M601.

Oferă acces rapid la meniul Preluare operaţie

13

Butonul Backspace

NOTĂ:

Acest element nu

este inclus pentru modelele
M601.

Restabileşte valorile la cele implicite şi iese din ecranul de asistenţă

14

Tastatură numerică

NOTĂ:

Acest element nu

este inclus pentru modelele
M601.

Introducerea valorilor numerice

ROWW

Aspectul panoului de control

13