HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meniul Calibrare/Curăţare

background image

Meniul Calibrare/Curăţare

Pentru afişare: De la panoul de control al produsului, apăsaţi butonul Reşedinţă , selectaţi meniul
Întreţinere dispozitiv, apoi selectaţi meniul Calibrare/Curăţare.

În tabelul următor, asteriscurile (*) indică setarea prestabilită din fabrică.

Tabelul 2-16

Meniul Calibrare/Curăţare

Primul nivel

Al doilea nivel

Valori

Setări curăţare

Curăţare automată

Oprit*

Pornit

Interval de curăţare

Din listă, selectaţi numărul de pagini după
care să se cureţe automat produsul.

Dimensiune curăţare

Letter

A4

Print Cleaning Page (Imprimare pagină
de curăţare)

34

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW