HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meniul Depanare

background image

Meniul Depanare

Pentru afişare: De la panoul de control al produsului, apăsaţi butonul Reşedinţă , selectaţi meniul
Administrare, apoi selectaţi meniul Depanare.

În tabelul următor, asteriscurile (*) indică setarea prestabilită din fabrică.

Tabelul 2-14

Meniul Depanare

Primul nivel

Al doilea nivel

Al treilea nivel

Valori

Imprimare jurnal de
evenimente

Vizualizare jurnal de
evenimente

Imprimare pagină Cale
hârtie

Pagini pentru calitatea
imprimării

Imprimare pagină de test
pentru cuptor

Teste de diagnosticare

Senzori pentru traseul
hârtiei

Selectaţi dintr-o listă de senzori
ai produsului.

Test traseu hârtie

Imprimare pagină de test

Sursă

Selectaţi dintr-o listă de tăvi
disponibile.

Destinaţie

Selectaţi dintr-o listă de sertare
disponibile.

Duplex

Oprit*

Pornit

Exemplare

1*

10

50

100

500

Stivuire

Oprit

Pornit

Test manual senzor

Test manual senzor tavă/
sertar

Test componentă

Test imprimare/oprire

Interval: 0 – 60.000

ROWW

Meniul Administrare

33