HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meniul Display Settings (Setări de afişare)

background image

Meniul Display Settings (Setări de afişare)

Pentru afişare: De la panoul de control al produsului, apăsaţi butonul Reşedinţă , selectaţi meniul
Administrare, apoi selectaţi meniul Display Settings (Setări de afişare).

În tabelul următor, asteriscurile (*) indică setarea prestabilită din fabrică.

Tabelul 2-7

Meniul Setări de afişare

Primul nivel

Al doilea nivel

Valori

Luminozitate afişaj

Interval

între

-10

şi 10.

Limbă

Selectaţi dintr-o listă de limbi acceptate de

produs.

Afişare adresă IP

Afişare

Ascundere

24

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW

background image

Tabelul 2-7

Meniul Setări de afişare (Continuare)

Primul nivel

Al doilea nivel

Valori

Expirare de inactivitate

Interval: 10 – 300 secunde

Implicit = 60 de secunde

Avertismente ce pot fi şterse

Pornit

Operaţie*

Evenimente care pot fi continuate

Continuare automată (10 secunde)*

Apăsaţi OK pentru a continua