HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meniul Rapoarte

background image

Meniul Rapoarte

Pentru afişare: De la panoul de control al produsului, apăsaţi butonul Reşedinţă , selectaţi meniul
Administrare, apoi selectaţi meniul Rapoarte.

Tabelul 2-3

Meniul Rapoarte

Primul nivel

Al doilea nivel

Pagini de configurare/de stare

Hartă meniu administrare

Configuration Page (Pagină de configurare)

Pagină de stare a consumabilelor

Pagină de utilizare

File Directory Page (Pagină director de fişiere)

Current Settings Page (Pagină cu setări curente)

Other Pages (Alte pagini)

Listă de fonturi PCL

Listă de fonturi PS