HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meniul Retrieve From USB Settings (Setări preluare de pe USB)

background image

Meniul Retrieve From USB Settings (Setări preluare de pe USB)

Pentru afişare: De la panoul de control al produsului, apăsaţi butonul Reşedinţă , selectaţi meniul
Administrare, apoi selectaţi meniul Retrieve From USB Settings (Setări preluare de pe

USB).

Tabelul 2-5

Meniul Retrieve From USB Settings (Setări preluare de pe USB)

Primul nivel

Valori

Activare preluare de pe USB

Activat

Dezactivat*