HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Obmedzenia materiálov

background image

Obmedzenia materiálov

Tento produkt spoločnosti HP neobsahuje ortuť.

SKWW

Program ekologického dohľadu nad výrobkami

237

background image

Tento produkt obsahuje batériu, ktorá po skončení svojej životnosti môže vyžadovať osobitnú

manipuláciu. Batérie dodané spoločnosťou Hewlett-Packard alebo obsiahnuté v tomto produkte majú

tieto vlastnosti:

Tlačiarne HP LaserJet Enterprise série 600 M601, M602 a M603

Typ

Carbon monofluoride lithium (Lítium monofluoridu uhlíka)

Hmotnosť

1,5 g

Umiestnenie

On formatter board (Na formátovacej doske)

Vymeniteľnosť používateľom

No (Bez)

Viac informácií o recyklácii získate na webovej lokalite

www.hp.com/recycle

, prípadne sa obráťte na

miestne úrady alebo na organizáciu Electronics Industries Alliance (Asociácia elektronického

priemyslu):

www.eiae.org

.