HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Kapacita zásobníkov a priehradiek

background image

Kapacita zásobníkov a priehradiek

Zásobník alebo priehradka Typ papiera

Technické údaje

Množstvo

Zásobník č. 1

Papier a kartón

Rozsah:

60 g/m

2

až 200 g/m

2

kancelársky papier

Maximálna výška stohu: 10 mm

Zodpovedá 100 hárkom
kancelárskeho papiera 75 g/m

2

Obálky

Menej ako 60 g/m

2

kancelársky

papier až 90 g/m

2

kancelársky

papier

Do 10 obálok

Štítky

Maximálna hrúbka 0,23 mm

Maximálna výška stohu: 10 mm

Priehľadné fólie

Minimálna hrúbka 0,13 mm

Maximálna výška stohu: 10 mm

Zásobník č. 2 a voliteľné
zásobníky na 500 hárkov

Papier a kartón

Rozsah:

60 g/m

2

až 135 g/m

2

kancelársky papier

Zodpovedá 500 hárkom
kancelárskeho papiera 75 g/m

2

Štítky

Minimálna hrúbka 0,13 mm

Maximálna výška stohu: 54 mm

Priehľadné fólie

Minimálna hrúbka 0,13 mm

Maximálna výška stohu: 54 mm

Voliteľný zásobník na 1500
hárkov

Papier

Rozsah:

60 g/m

2

až 135 g/m

2

kancelársky papier

Zodpovedá 1500 hárkom
kancelárskeho papiera 75 g/m

2

Voliteľný podávač obálok

Obálky

Menej ako 60 g/m

2

až 90 g/m

2

– kancelársky papier

Do 75 obálok

Štandardný horný zásobník

Papier

Do 500 hárkov kancelárskeho
papiera 75 g/m

2

Zadný zásobník

Papier

Do 100 hárkov kancelárskeho
papiera 75 g/m

2

Voliteľná duplexná jednotka

Papier

Rozsah:

60 g/m

2

až 120 g/m

2

kancelársky papier

Voliteľný stohovač

Papier

Do 500 hárkov kancelárskeho
papiera 75 g/m

2

Voliteľná zošívačka/stohovač

Papier

Zošívanie: do 20 tlačových úloh,
každá do 15 stránok

Stohovanie: Do 500 hárkov
kancelárskeho papiera 75 g/m

2

Voliteľná schránka s piatimi
priehradkami

Papier

Do 500 hárkov kancelárskeho
papiera 75 g/m

2

SKWW

Kapacita zásobníkov a priehradiek

81