HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ponuka Kalibrácia/čistenie

background image

Ponuka Kalibrácia/čistenie

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Údržba zariadenia a potom ponuku Kalibrácia/čistenie.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-16

Ponuka Kalibrácia/čistenie

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Nastavenia čistenia

Automatické čistenie

Vypnuté*

Zapnuté

Interval čistenia

Zo zoznamu vyberte počet strán, pri ktorom
sa má zariadenie automaticky vyčistiť.

Formát čistenia

Formát Letter

A4

Vytlačiť čistiacu stranu

34

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW