HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Inštalácia softvéru

background image

Inštalácia softvéru

1.

Nainštalujte softvér z disku CD. Kliknite na ikonu produktu a postupujte podľa pokynov na

obrazovke.

Ak ste nepridali tlačiareň počas inštalačného procesu z disku CD, pokračujte ďalším krokom.

2.

V počítači otvorte ponuku Apple , kliknite na ponuku Systémové preferencie a potom
kliknite na ikonu Tlač a fax.

3.

Kliknite na symbol (+) v ľavom dolnom rohu stĺpca Printer Names (Názvy tlačiarní).

Systém Mac OS X predvolene používa metódu Bonjour na vyhľadanie ovládača a pridanie

tlačiarne do rozbaľovacej ponuky tlačiarní. Táto metóda je vo väčšine prípadov najlepšia. Ak

systém Mac OS X nemôže vyhľadať ovládač tlačiarne HP, zobrazí sa chybové hlásenie.

Preinštalujte softvér.

Ak produkt pripájate k rozsiahlej sieti, môže byť potrebné na pripojenie použiť IP tlač namiesto

metódy Bonjour. Postupujte podľa nasledovných pokynov:

a. V okne Add Printer (Pridať tlačiareň) kliknite na tlačidlo IP tlačiareň.

b. V rozbaľovacom zozname Protokol vyberte možnosť Konzola HP Jetdirect. Zadajte IP

adresu alebo názov hostiteľa produktu. V rozbaľovacom zozname Používanie tlače

vyberte model tlačiarne, ak žiadny nie je označený.

4.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

50

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW