HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Zmena nastavení konfigurácie produktu

background image

Zmena nastavení konfigurácie produktu

1.

V počítači otvorte ponuku Apple , kliknite na ponuku Systémové preferencie a potom
kliknite na ikonu Tlač a fax.

2.

Na ľavej strane okna zvoľte produkt.

3.

Stlačte tlačidlo Možnosti a spotrebný materiál.

52

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW

background image

4.

Kliknite na kartu Ovládač.

5.

Nakonfigurujte nainštalované možnosti.

SKWW

Softvér pre počítače Mac

53