HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Konfigurácia IP adresy

background image

Konfigurácia IP adresy

1.

K produktu a sieti pripojte sieťový kábel.

2.

Pred pokračovaním počkajte 60 sekúnd. Počas tejto doby sieť rozpoznáva produkt a prideľuje

produktu IP adresu alebo názov hostiteľa.

3.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

4.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy

Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave

Konfiguračná strana

SKWW

Pripojenie k sieti v systéme Windows

67

background image

5.

Na stránke Embedded Jetdirect vyhľadajte IP adresu.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

6.

IPv4: Ak má adresa IP tvar 0.0.0.0 alebo 192.0.0.192, prípadne 169.254.x.x, adresu IP musíte

nakonfigurovať ručne. V opačnom prípade prebehla sieťová konfigurácia úspešne.

IPv6: Ak adresa IP začína znakmi fe80:, zariadenie by malo byť schopné tlače. V opačnom

prípade musíte adresu IP nakonfigurovať ručne.