HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Pripojenie pomocou rozhrania USB

background image

Pripojenie pomocou rozhrania USB

Tento produkt podporuje pripojenie pomocou USB 2.0. Použite štandardný kábel USB typu A-do-B.

Spoločnosť HP odporúča používať kábel, ktorého dĺžka nepresahuje 2 m.

UPOZORNENIE:

Kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu inštalačný softvér nevyzve.