HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Kontrolný zoznam riešenia problémov

background image

Kontrolný zoznam riešenia problémov

Pri pokuse o odstránenie problémov s produktom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1.

Presvedčte sa, či svieti indikátor produktu Pripravené . Ak nesvietia žiadne kontrolky, postupujte

podľa nasledujúcich krokov:

a. Skontrolujte pripojenie sieťového kábla.

b. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.

c.

Uistite sa, že sieťové napätie je správne pre konfiguráciu napájania zariadenia. (Pozrite si

štítok na zadnej strane zariadenia, kde nájdete požiadavky na napätie.) Ak používate

zásuvkový panel a jeho napätie nie je v rámci technických údajov, zapojte zariadenie

priamo k sieťovej zásuvke. Ak je už zapojený k sieťovej zásuvke, vyskúšajte odlišnú zásuvku.

d. Ak žiadny z krokov nepovedie k obnoveniu činnosti zariadenia, obráťte sa na službu

starostlivosti o zákazníka spoločnosti HP (HP Customer Care).

2.

Skontrolujte káble.

a. Skontrolujte káblové spojenie medzi zariadením a počítačom alebo sieťovým portom. Uistite

sa, že je pripojenie zabezpečené.

b. Ak je to možné, vyskúšaním iného kábla sa presvedčte, či nie je kábel poškodený.

c.

Skontrolujte sieťové pripojenie.

3.

Ovládací panel by mal signalizovať stav pripravenosti. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, chybu

odstráňte.

4.

Uistite sa, že vami používaný papier vyhovuje technickým údajom.

5.

Vytlačte konfiguračnú stranu. Ak je produkt pripojený k sieti, tiež sa vytlačí strana HP Jetdirect.

a. Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

b. Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy

Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave

Konfiguračná strana

c.

Stlačte tlačidlo

OK

.

Ak sa strany nevytlačia, skontrolujte, či aspoň jeden zásobník obsahuje papier.

Ak sa strana zasekne v zariadení, zaseknutie odstránite podľa pokynov na ovládacom paneli.

SKWW

Kontrolný zoznam riešenia problémov

175

background image

6.

Ak sa konfiguračná stránka vytlačí, skontrolujte nasledovné položky:

a. Ak sa strana správne nevytlačí, máte problém s hardvérom zariadenia. Kontaktujte stredisko

starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP.

b. Ak sa strana vytlačí správne, tak hardvér zariadenia funguje. Problém je s vami používaným

počítačom, s ovládačom tlačiarne, prípadne s programom.

7.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Windows: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na

tlačidlo Tlačiarne alebo Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite na názov zariadenia.

-alebo-

Mac OS X: Otvorte Pomocný program na nastavenie tlačiarne alebo zoznam Tlač a

fax a dvakrát kliknite na riadok pre zariadenie.

8.

Overte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne pre tento produkt. Skontrolujte program, aby ste sa

uistili, že používate ovládač tlačiarne pre tento produkt. Ovládač tlačiarne sa nachádza na disku

CD dodanom so zariadením. Ovládač tlačiarne si tiež môžete prevziať z tejto webovej stránky:

www.hp.com/support/lj600Series

.

9.

Vytlačte krátky dokument z iného programu, ktorý v minulosti pracoval správne. Ak toto riešenie

funguje, problém sa vyskytuje v programe, ktorý používate. Ak toto riešenie nefunguje (dokument

sa nevytlačí), vykonajte nasledovné kroky:

a. Vyskúšajte vytlačiť úlohu z iného počítača, ktorý má nainštalovaný softvér zariadenia.

b. Ak ste pripojili zariadenie k sieti, pripojte ho priamo k počítaču pomocou kábla USB.

Presmerujte zariadenie na správny port, prípadne preinštalujte softvér tak, že vyberiete nový

typ pripojenia, ktoré používate.