HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Miesta zaseknutia

background image

Miesta zaseknutia

Ak sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa o zaseknutí, hľadajte zaseknutý papier alebo iné

tlačové médiá na miestach, ktoré sú uvedené na nasledujúcom obrázku. Potom postupujte podľa

postupu na odstránenie zaseknutia. Možno budete musieť vyhľadať papier na iných miestach, ako sú

tie, ktoré sú uvedené v správe o zaseknutí. Ak miesto zaseknutia nie je zrejmé, pozrite sa najskôr v

oblasti horného krytu pod tlačovou kazetou.

Keď odstraňujete zaseknutia, buďte veľmi opatrní, aby ste neroztrhli zaseknutý papier. Ak sa v

produkte nechá malý kus papiera, mohlo by to spôsobiť dodatočné zaseknutia.

1

4

2

3

5

6

1

Horný kryt a oblasti tlačových kaziet

2

Voliteľný podávač obálok

3

Oblasti zásobníkov (zásobník 1, zásobník 2 a voliteľné zásobníky)

4

Voliteľný duplexer

5

Oblasť natavovacej jednotky

6

Oblasti výstupu (horná priehradka; zadná priehradka a voliteľný zásobník, zošívačka/zásobník alebo 5 priehradková
schránka na poštu)

POZNÁMKA:

Po zaseknutí môže v produkte zostať uvoľnený toner a spôsobiť dočasné problémy s

kvalitou tlače. Tieto problémy by sa mali odstrániť po vytlačení niekoľkých stránok.