HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov

background image

Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov

1.

Otvorte predné dvierka zásobníka.

SKWW

Odstránenie zaseknutí

193

background image

2.

Ak je vidieť hranu zaseknutého papiera v

oblasti podávania, jemne potiahnite papier

nadol a smerom von z produktu. (Papier

neťahajte priamo von, pretože by sa roztrhol.)

Ak papier nie je vidno, pozrite sa do oblasti

horného krytu.

3.

Uistite sa, že papier neprekračuje značky

naplnenia na vodiacich prvkoch papiera, a že

predná hrana stohu je zarovnaná so šípkami.

4.

Zatvorte predné dvierka zásobníka.

5.

Stlačením tlačidla

OK

vymažete hlásenie o

zaseknutí média.

6.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte

je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie

na inom mieste.

194

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW