HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov

background image

Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500
hárkov

1.

Vysuňte zásobník z produktu, mierne ho

nadvihnite a zo zásobníka vyberte akýkoľvek

poškodený papier.

2.

Ak je vidieť hranu zaseknutého papiera v

oblasti podávania, jemne potiahnite papier

nadol a smerom von z produktu. (Papier

neťahajte priamo von, pretože by sa roztrhol.)

Ak papier nie je vidno, pozrite sa do ďalšieho

zásobníka alebo do oblasti horného krytu.

192

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW

background image

3.

Uistite sa, že papier je rovno vložený v

zásobníku všetkými štyrmi rohmi a pod

indikátormi maximálnej výšky.

4.

Zásobník zasuňte do produktu.

5.

Stlačením tlačidla

OK

vymažete hlásenie o

zaseknutí média.

6.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte

je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie

na inom mieste.