HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky

background image

Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky

1.

Otvorte dvierka zadnej výstupnej priehradky.

POZNÁMKA:

Ak je väčšina papiera stále v

produkte, možno ho bude jednoduchšie vybrať

cez oblasť horného krytu.

2.

Chyťte obidve strany papiera a pomaly

potiahnite papier smerom von z produktu. Na

hárku sa môže nachádzať uvoľnený toner.

Dávajte pozor, aby ste ho nevysypali na seba

alebo do produktu.

POZNÁMKA:

Ak sa zaseknutý papier

vyberá ťažko, vyskúšajte úplne otvoriť horný

kryt, aby ste uvoľnili tlak na papier. Ak sa

hárok roztrhol alebo ho ani naďalej nemôžete

vybrať, odstráňte zaseknuté médium z oblasti

natavovacej jednotky.

3.

Zatvorte zadnú výstupnú priehradku.

4.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte

je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie

na inom mieste.