HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej duplexnej jednotky

background image

Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej duplexnej jednotky

1.

Nadvihnite voliteľnú duplexnú jednotku nahor

a potom ju ťahajte smerom von, aby ste ju

vybrali.

2.

Odstráňte akýkoľvek papier, ktorý sa

nachádza na hornej strane zásobníka č. 2.

(Možno sa budete musieť načiahnuť do

produktu.)

190

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW

background image

3.

Pomaly ťahajte akýkoľvek papier von z

voliteľnej duplexnej jednotky.

4.

Vložte voliteľnú duplexnú jednotku do

produktu.

5.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte

je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie

na inom mieste.

SKWW

Odstránenie zaseknutí

191