HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne

background image

Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne

Ak zariadenie prevezme zo zásobníka niekoľko hárkov papiera, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Vyberte stoh papiera zo zásobníka a poprehýbajte ho, otočte o 180 stupňov a preklopte ho

naopak. Papier neprelistúvajte. Stoh papiera vráťte do zásobníka.

2.

Používajte iba papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.

3.

Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený. V prípade potreby použite

papier z iného balenia.

4.

Skontrolujte, či zásobník nie je nadmerne naplnený. Ak áno, vyberte celý stoh papiera zo

zásobníka, zarovnajte ho a potom časť papiera vložte späť do zásobníka.

5.

Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera.

Nastavte vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.