HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí

background image

Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí

1.

Vytlačte konfiguračnú stránku a overte funkčnosť produktu.

2.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či spĺňajú špecifikácie. Sem patria aj USB a

nápájacie káble. Vyskúšajte nový kábel.

3.

Overte, či sa adresa IP uvedená na konfiguračnej stránke zhoduje s adresou IP softvérového

portu. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista

a. Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

b. Kliknite na položku Settings (Nastavenia).

c.

Kliknite na položku Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy) (pri použití predvoleného

zobrazenia ponuky Štart) alebo kliknite na položku Printers (Tlačiarne) (pri použití

klasického zobrazenia ponuky Štart).

d. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Properties

(Vlastnosti).

e. Kliknite na kartu Ports (Porty) a potom na položku Configure Port (Konfigurovať port).

208

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW

background image

f.

Overte adresu IP a potom kliknite na tlačidlo OK alebo Cancel (Zrušiť).

g. Ak sa adresy IP nezhodujú, odstráňte ovládač a preinštalujte ho s použitím správnej adresy

IP.

Windows 7

a. Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

b. Kliknite na položku Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne).

c.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu produktu a potom vyberte položku Printer

properties (Vlastnosti tlačiarne).

d. Kliknite na kartu Ports (Porty) a potom na položku Configure Port (Konfigurovať port).

e. Overte adresu IP a potom kliknite na tlačidlo OK alebo Cancel (Zrušiť).

f.

Ak sa adresy IP nezhodujú, odstráňte ovládač a preinštalujte ho s použitím správnej adresy

IP.

SKWW

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Windows

209