HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP

background image

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP

Univerzálny ovládač tlače (UPD) HP pre operačný systém Windows je samostatný ovládač, ktorý vám

zabezpečuje nepretržitý prístup k doslovne ktorémukoľvek produktu HP LaserJet, z ktoréhokoľvek

miesta bez prevzatia samostatných ovládačov. Je postavený na osvedčenej technológii tlačových

ovládačov HP a poriadne sa otestoval a použil s mnohými softvérovými programami. Predstavuje

výkonné riešenie, ktoré má konzistentný výkon v čase.

HP UPD komunikuje priamo s každým produktom HP, získava konfiguračné informácie a potom

prispôsobuje používateľské rozhranie, aby zobrazil jedinečné dostupné funkcie produktu. Automaticky

aktivuje funkcie, ktoré sú pri produkte dostupné, ako napríklad obojstranná tlač a zošívanie, takže ich

nemusíte aktivovať manuálne.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/go/upd

.