HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Aktivovanie pamäte

background image

Aktivovanie pamäte

Windows XP, Windows Server
2003, Windows Server 2008 a
Windows Vista

1.

Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

2.

Kliknite na položku Settings (Nastavenia).

3.

Kliknite na položku Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy) (pri použití
predvoleného zobrazenia ponuky Štart) alebo kliknite na položku Printers
(Tlačiarne) (pri použití klasického zobrazenia ponuky Štart).

4.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku
Properties (Vlastnosti).

5.

Kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia).

6.

Rozviňte oblasť pre Installable Options (Voliteľné doplnky).

7.

Vedľa položky Automatic Configuration (Automatické nastavenie) vyberte
Update Now (Aktualizovať teraz).

8.

Kliknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA:

Ak sa pamäť neaktualizuje správne po použití možnosti Update

Now (Aktualizovať teraz), celkové množstvo pamäte nainštalovanej v produkte
môžete zvoliť manuálne v oblasti Installable Options (Voliteľné doplnky).

Možnosť Update Now (Aktualizovať teraz) prepíše všetky zavedené
konfiguračné nastavenia produktu.

Windows 7

1.

Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

2.

Kliknite na položku Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne).

3.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu produktu a potom vyberte položku
Printer properties (Vlastnosti tlačiarne).

4.

Kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia).

5.

Rozviňte oblasť pre Installable Options (Voliteľné doplnky).

6.

Vedľa položky Automatic Configuration (Automatické nastavenie) vyberte
Update Now (Aktualizovať teraz).

7.

Kliknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA:

Ak sa pamäť neaktualizuje správne po použití možnosti Update

Now (Aktualizovať teraz), celkové množstvo pamäte nainštalovanej v produkte
môžete zvoliť manuálne v oblasti Installable Options (Voliteľné doplnky).

Možnosť Update Now (Aktualizovať teraz) prepíše všetky zavedené
konfiguračné nastavenia produktu.

Mac OS X 10.5 a 10.6

1.

V počítači otvorte ponuku Apple , kliknite na ponuku Systémové
preferencie
a potom kliknite na ikonu Tlač a fax.

2.

Na ľavej strane okna zvoľte produkt.

3.

Stlačte tlačidlo Možnosti a spotrebný materiál.

4.

Kliknite na kartu Ovládač.

5.

Nakonfigurujte nainštalované možnosti.

SKWW

Inštalácia pamäte a interných zariadení USB

167