HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Karta Riešenie problémov

background image

Karta Riešenie problémov

Tabuľka 9-4

Vstavaný webový server HP – karta Riešenie problémov

Ponuka

Popis

Správy a testy

Umožňuje tlač rôznych správ, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov so
zariadením.

Kalibrácia

Výberom niektorej z možností okamžite vykonáte kalibráciu produktu.

Aktualizácia firmvéru

Umožňuje prevziať a nainštalovať aktualizácie firmvéru pre toto zariadenie.

Obnoviť výrobné nastavenia

Obnovenie nastavení produktu do predvolených výrobných nastavení.