HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Dočasne uložím úlohu v produkte

background image

Dočasne uložím úlohu v produkte

POZNÁMKA:

Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je v produkte nainštalovaný pevný disk.

POZNÁMKA:

Produkt uchováva úlohu, kým ho nevypnete.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

143

background image

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie úloh).

4.

V oblasti Job Storage Mode (Režim ukladania úloh) kliknite na možnosť Quick Copy

(Rýchle kopírovanie).

Požadovaný počet kópií sa vytlačí okamžite, pričom z ovládacieho panelu produktu budete môcť

vytlačiť viac kópií.