HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Dočasne uložiť súkromnú úlohu v produkte a vytlačiť ju neskôr

background image

Dočasne uložiť súkromnú úlohu v produkte a vytlačiť ju neskôr

POZNÁMKA:

Po vytlačení zariadenie úlohu vymaže.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie úloh).

4.

V oblasti Job Storage Mode (Režim ukladania úloh) kliknite na možnosť Personal Job

(Osobná úloha).

5.

Voliteľné: V oblasti Make Job Private (Vytvoriť súkromnú úlohu) kliknite na možnosť

PIN to print (PIN pre tlač) a zadajte 4-číselné osobné identifikačné číslo (PIN).

6.

Potom môžete úlohu kedykoľvek vytlačiť z ovládacieho panela produktu.