HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Používanie funkcie HP ePrint

background image

Používanie funkcie HP ePrint

Funkcia HP ePrint umožňuje tlač dokumentov tak, že ich odošlete vo forme e-mailovej prílohy na

e-mailovú adresu produktu z akéhokoľvek zariadenia, ktoré podporuje odosielanie e-mailov.

POZNÁMKA:

Ak chcete používať funkciu HP ePrint, produkt musí byť pripojený k sieti a mať prístup

k internetu.

1.

Skôr než začnete používať funkciu HP ePrint, najskôr je potrebné povoliť webové služby HP.

a. Zadajte adresu IP produktu do riadka s adresou webového prehliadača, aby sa otvoril

vstavaný webový server HP.

b. Kliknite na kartu Webové služby.

c.

Vyberte možnosť Povoliť webové služby.

2.

Na webovej stránke centra HP ePrintCenter môžete definovať nastavenia bezpečnosti a

konfigurovať predvolené nastavenia tlače pre všetky tlačové úlohy odoslané do tohto produktu

prostredníctvom funkcie HP ePrint.

a. Prejdite na stránku

www.hpeprintcenter.com

.

b. Kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa) a zadajte prihlasovacie údaje do centra

HP ePrintCenter alebo sa zaregistrujte na získanie nového účtu.

c.

Vyberte svoj produkt zo zoznamu alebo ho pridajte kliknutím na položku + Add printer (+

Pridať tlačiareň). Ak chcete pridať svoj produkt, potrebujete kód tlačiarne. Kód tlačiarne je

časť e-mailovej adresy produktu, ktorá sa nachádza pred znakom @.

POZNÁMKA:

Tento kód je platný iba 24 hodín po povolení webových služieb HP. Ak

jeho platnosť vyprší, podľa pokynov znova povoľte webové služby HP a získajte tak nový

kód.

d. Ak nechcete, aby produkt tlačil neželané dokumenty, kliknite na položku ePrint Settings

(Nastavenia funkcie ePrint) a potom na kartu Allowed Senders (Povolení odosielatelia).

Kliknite na možnosť Allowed Senders Only (Iba povolení odosielatelia) a pridajte

e-mailové adresy, pre ktoré chcete povoliť tlač úloh pomocou funkcie ePrint.

e. Ak chcete určiť predvolené nastavenia pre všetky úlohy odoslané do tohto produktu

prostredníctvom funkcie ePrint, kliknite na položku ePrint Settings (Nastavenia funkcie

ePrint), potom na položku Print Options (Možnosti tlače) a vyberte nastavenia, ktoré

chcete použiť.

3.

Dokument vytlačíte tak, že ho odošlete vo forme e-mailovej prílohy na e-mailovú adresu

zariadenia.

126

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW