HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Výber typu papiera v systéme Windows

background image

Výber typu papiera v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

V rozbaľovacom zozname Typ papiera kliknite na možnosť Ďalšie....

5.

Rozviňte zoznam možností Typ:.

6.

Rozbaľte kategóriu typy papiera, ktorá najlepšie popisuje váš papier, a potom kliknite na typ

papiera, ktorý používate.