HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Windows

background image

Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Windows

POZNÁMKA:

Ak už tlačová úloha zašla v procese tlače príliš ďaleko, je možné, že úlohu už

nebude možné zrušiť.

1.

Ak sa tlačová úloha práve vykonáva, zrušíte ju pomocou tohto postupu:

a. Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Zastaviť .

b. Zariadenie vás vyzve, aby ste potvrdili zrušenie. Stlačte tlačidlo

OK

.

2.

Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.

Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové

okno, umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový rad Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade (pamäti počítača) alebo v

tlačovom zoraďovači, vymažte ju tam.

Windows XP, Windows Server 2003 alebo Windows Server 2008: Kliknite

na tlačidlo Štart, položky Nastavenie a Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite na

ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú

chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Zrušiť.

Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a

potom pod položkou Hardvér a zvuk kliknite na položku Tlačiareň. Dvakrát kliknite

na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu,

ktorú chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Zrušiť.

Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.

Dvakrát kliknite na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na

tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom kliknite na položku Zrušiť.

112

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW