HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Predpisi FCC

background image

Predpisi FCC

Ta oprema je preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda A, v skladu s 15. delom

predpisov FCC. Te omejitve so namenjene primerni zaščiti pred škodljivimi motnjami, do katerih lahko

pride pri uporabi naprave v komercialnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja

radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko proizvaja motnje

v radijskih zvezah. Uporaba te opreme na stanovanjskem območju bo najbrž povzročala motnje. V

tem primeru mora uporabnik motnje odpraviti na lastne stroške.

OPOMBA:

Spremembe ali prilagoditve tiskalnika, ki jih izrecno ne odobri HP, lahko izničijo

uporabnikovo garancijo.

Omejitve za napravo razreda A 15. dela predpisov FCC zahtevajo, da uporabljate zaščiten vmesniški

kabel.

234

Dodatek D Upravne informacije

SLWW