HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Štampanje naslovne stranice na Mac računarima

background image

Štampanje naslovne stranice na Mac računarima

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Izaberite upravljački program.

60

Poglavlje 4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom

SRWW

background image

3.

Otvorite meni Cover Page (Naslovna stranica), a zatim izaberite gde želite da odštampate

naslovnu stranicu. Kliknite na dugme Before Document (Pre dokumenta) ili na After

Document (Nakon dokumenta).

4.

U meniju Cover Page Type (Vrsta naslovne stranice) izaberite poruku koju želite da

odštampate na naslovnoj stranici.

NAPOMENA:

Da biste odštampali praznu naslovnu stranicu izaberite opciju standard

(standardno) iz menija Cover Page Type (Vrsta naslovne stranice).