HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Menjanje postavki konfiguracije uređaja

background image

Menjanje postavki konfiguracije uređaja

1.

U meniju Apple izaberite stavku System Preferences (Sistemski izbori), a zatim kliknite
na ikonu Print & Fax (Štampanje i faks).

2.

Izaberite uređaj na levoj strani prozora.

54

Poglavlje 4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom

SRWW

background image

3.

Kliknite na dugme Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).

4.

Izaberite karticu Driver (Upravljački program).

5.

Podesite instalirane opcije.

SRWW

Softver za Mac

55