HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meni Reports (Izveštaji)

background image

Meni Reports (Izveštaji)

Za prikaz: Na kontrolnoj tabli uređaja pritisnite dugme Početna , izaberite meni Administration
(Administriranje), a zatim meni Reports (Izveštaji).

Tabela 2-3

meni Izveštaji

Prvi nivo

Drugi nivo

Configuration/Status Pages (Stranice za konfiguraciju/status)

Administration Menu Map (Mapa administrativnog
menija)

Configuration Page (Stranica za konfiguraciju)

Stranica sa stanjem potrošnog materijala

Usage page (Stranica o korišćenju)

Stranica sa direktorijumom datoteke

Current Settings Page (Stranica sa trenutnim postavkama)

Other Pages (Druge stranice)

Lista PCL fontova

Lista PS fontova